پروژه ی پاورپوینت پارکینگ

  پروژه ی پاورپوینت پارکینگ:

  پروژه معماری- پروژه ی پاورپوینت پارکینگ

  پروژه ی پاورپوینت پارکینگ

  پروژه ی پاورپوینت پارکینگ  آنچه در این پروژه خواهید دید:

   

  • اهمیت پارکینگ
  • مشکل موجود در شهرتهران
  • راه حل های پیشنهادی
  • پارکینگ حاشیه ای
  • پارکینگ غیرحاشیه ای
  • پارکینگ وسائل نقلیه
  • انواع پارکینگ وسائل نقلیه در ساختمان
  • پارکینگ سوئیچی
  • ورودی و شیب راهه در پارکینگ ها

   

  برای انجام مطالعه پارکینگ نیاز به تعیین محدوده­ای است، که در آن مطالعه پارکینگ ضروری است. این ضرورت ممکن است ناشی از مشکلات پارکینگ موجود، یا مشکلاتی که احتمال می­رود در آینده پیش آید، باشد. عواملی که در تعیین مرز محدوده پارکینگ در این مطالعه مورد نظر بوده است عبارتند از :

   

  ۱- محدوده­ای که خیابان­های آن شلوغ است : برای نمونه اگر در خیابانی نسبت زمان سفر به زمان سفر حرکت آزاد (t/t0) آن بیشتر از ۲ باشد، این خیابان دچار محدودیت ظرفیت است. از اینرو به نظر می­رسد که استفاده از بخشی از این ظرفیت به صورت پارکینگ حاشیه­ای غیر

   

  قابل توجیه باشد.

   

  ۲- محدوده­ای که جذب سفر آن بالا باشد (در آن محدوده، مراکز تجاری و اداری عمده­ای قرار داشته باشد).

   

  ۳- خیابان­هایی که مشاهدات میدانی، وجود مشکل پارکینگ را در آنها تأیید نماید.

   

  هنگامی که جمع­آوری اطلاعات کمی و کیفی برای منطقه تجاری مرکزی مورد نظر باشد، کلیه مناطقی که دارای مشخصه­های تجاری و اداری باشند و در هسته مرکزی یا منطقه جانبی قرار گرفته­اند، باید در محدوده مورد مطالعه پارکینگ قرار گیرند، زیرا در این گونه مناطق احتمال نیاز به پارکینگ بیشتر است.

   

  در این مطالعات به منظور تعیین محدوده مورد مطالعه پارکینگ، همانند مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد که در سال ۱۳۷۳ انجام شده است، نخست نقشه­ای از خیابان­های شهر (شریانی درجه ۱ و درجه ۲، و جمع­کننده و دسترسی) که در ساعت­های اوج نسبت زمان سفر به زمان سفر آزاد آن­ها از ۰/۲ فراتر رفته است، تهیه می­شود. سپس با استفاده از این اطلاع، و مشاهدات میدانی و نظرات کارشناسی، محدوده مورد مطالعه تعریف خواهد شد. مرز محدوده مورد مطالعه، بر مرز نواحی ترافیکی منطبق است و مطالعات در چارچوب ناحیه­بندی مطالعات جامع حمل و نقل مشهد انجام خواهد شد.

   

  از این پروژه (پارکینگ) میتوانید علاوه بر تحقیق مورد نظرتان برای درس محوطه سازی و طراحی بدنه فضاهای باز نماها و طراحی فنی استفاده نمائید.

  این پروژه شامل یک فایل فشرده به حجم ۱٫۵۶mBمی باشد.

   

  موفق باشید.