طراحی پارکینگ خودروهای سبک

  طراحی پارکینگ خودروهای سبک

  پروژه  طراحی پارکینگ خودروهای سبک -پروژه معماری-طرح و معماری-پروژه کارشناسی معماری-طراحی خدماتی-پروژه طراحی پارکینگ خودروهای سبک-جزئیات معماری–مبلمان معماری-پروژهطراحی پارکینگ خودروهای سبک

  طراحی پارکینگ خودروهای سبک

  طراحی پارکینگ خودروهای سبک

  طراحی پارکینگ خودروهای سبک

    طراحی پارکینگ خودروهای سبک آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • طراحی پارکینگ خودروهای سبک

  • پلان ها

  • نما

  • برش

   طراحی پارکینگ خودروهای سبک با افزایش خودروهای شخصی در شهرهای بزرگ و در نتیجه آن افزایش تعداد سفرها با این وسیله، پارکینگ به مسئله مهمی در مطالعات و برنامه­ریزی­های شهری تبدیل شده است. در این گونه شهرها، هر فعالیت اقتصادی نیاز به تامین فضای پارکینگ متناسب با سطح فعالیت خود را دارد. به این ترتیب با توجه به فضای زیادی که توسط هر وسیله اشغال می­شود سطح وسیعی از فضای مفید شهری، به پارکینگ اختصاص می­یابد.

  هدف اصلی از مطالعه پارکینگ، تهیه راهبردها و توصیه­های مربوط به برنامه توسعه پارکینگ برای رفع نیازها­ی یک ناحیه است. قسمت اعظم مطالعات پارکینگ در مورد توسعه پارکینگ­های موجود است، ولیکن باید به خاطر سپرد که انجام مطالعاتی در زمینه ایجاد پارکینگ­های خارج از سواره­روها و نیز در مناطقی که طرح­های اصلاحی (مدیریتی) در آنها به اجرا گذاشته می­شود، ضروری است.

  مطالعات پارکینگ به طور کلی به دلایل زیر انجام می­شود:

  ۱- تعیین میزان نیاز به پارکینگ در نقاط مختلف شهر

  ۲- بررسی نیازهای فیزیکی برای بهبود و یا توسعه پارکینگ­های موجود

  برای انجام مطالعات مربوط به پارکینگ، داشتن اطلاعات کافی در زمینه تسهیلات پارکینگ­های موجود و نوع آنها، چگونگی استفاده از تسهیلات پارکینگ، میزان تقاضای فضای پارکینگ، و خصوصیات تقاضای پارکینگ، ضروری است.

  با وجود اینکه مطالعات پارکینگ، عموما برای مناطق تجاری و مرکزی یک شهر انجام می­گیرد، اما در دیگر مناطق یک شهر (مانند مناطق تجاری حومه و مجتمع­های صنعتی و مناطق مسکونی) نیز قابل اجرا است، هر چند در مقایسه با مناطق تجاری مرکزی از اهمیت کمتری برخوردار است.

  این پروژه (پروژه  طراحی پارکینگ خودروهای سبک) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طراحی فنی  نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل چندین فایل autocad می باشد.

  موفق و موید باشید