نقشه طراحی دانشکده

  نقشه طراحی دانشکده

  دانلود نقشه طراحی دانشکده با فرمت (DWG )

  نقشه طراحی دانشکده

  آنچه در این فایل موجود است:

  ۱ پلان طبقه زیر زمین

  ۲ پلان طبقه همکف

  ۳ پلان طبقه اول

  ۴ پلان طبقه دوم

  ۵ پلان شیب بندی بام

  ۶ برش ۲ عدد

  ۷ سایت پلان

  دانشکده نظام هماهنگ و تشکل اجتماعی خاصی از گروه‌های علمی وابسته و متجانس می‌باشد که بمنظور آموزش و پژوهش در یکی از زمینه‌های معارف بشری (علوم اجتماعی و انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی، علوم دامپزشکی وهنر) تشکیل و حداقل دارای سه گروه آموزشی می‌باشد و دارای امکانات و تجهیزات لازم برای ارائه رشته‌های تحصیلی دائر در آن می‌باشد.

  هدف نهایی مراکز آموزشی، خدمت¬رسانی مطلوب به جامعه استفاده¬ کننده و پیشبرد اهداف آن سازمان است. در این بین، مراکز آموزشی ، به واسطه نقشی که در ارتقای سطح سواد و آگاهی افراد جامعه ایفا می¬کنند، از جایگاه پراهمیتی برخوردارند. مراکز آموزشی در واقع، به دلیل ارائه و اشاعه خدمات به تمام اقشار جامعه، یکی از مهم ترین نمادهای جوامع در دنیای امروز به شمارمی آیند.
  مراکز آموزشی ، تنها در صورتی در روند توسعه و بالندگی فرهنگی کشورها تأثیرگذار خواهند بود که از تمامی ظرفیت¬ها و امکانات موجود به نحو احسن و شایسته به سود آنها بهره¬ برداری شود. ایجاد شوق و انگیزه در افراد برای مطالعه، سوای برخی دلایل اجتماعی، تا حدود زیادی از وجود خود مراکز آموزشی بر می¬آید و این رسالتی¬ست که مراکز آموزشی از بدو پیدایش تاکنون همواره آن را به دوش می کشند.
  یکی از مهم¬ترین جنبه¬های بیرونی مؤثر بر افزایش میزان مراجعه و استفاده از مراکز آموزشی ، نحوه استقرار و توزیع جغرافیایی این گونه مراکز در بافت شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ، است که چنانچه بر اساس اصول، ضوابط و استانداردها صورت نپذیرد، بی¬ رغبتی و بی¬انگیزگی افراد نسبت به مراجعه و استفاده از آن را به همراه خواهد داشت.