نور و رنگ در معماری – بررسی نمونه ها و مبانی نظری

  نور و رنگ در معماری – بررسی نمونه ها و مبانی نظری

  توضیحاتی در رابطه با دانلود پاورپوینت نور و رنگ در معماری – بررسی نمونه ها و مبانی نظری :
  تعداد برگ :۱۸۸ اسلاید

  نور و رنگ در معماری

  فهرست مطالب پاورپوینت موجود در فایل :

  • مقدمه

  • نور و انسان

  • نور و طبیعت

  • در ستایش نور

  •   پدیده های طبیعی ناشی از نور

  • پدیده ی گلخانه ای

  • گل آفتاب گردان

  • برج داوینچی در دبی

  • کاکتوس

  • برج کاکتوس

  • برج کاکتوس در قطر

  • کرم شب تاب

  • آفتاب پرست

  • نور و سازه از گذشته تا کنون

  • استفاده از عناصر طبیعی در معماری گذشته

  • درک رنگ

  • نور ومعماری

  • مفاهیم مرتبط با نور

  • مرکز

  • تعریف مرکز در معماری مدرن

  • محور

  • محور

  • تعریف محور در معماری مدرن

  • شبکه

  • عناصر نور گیری در معماری سنتی

  • تفاوت نور طبیعی و ساختگی

  • هماهنگی بین نور طبیعی و ساختگی

  • تأثیرات روانی نورطبیعی

  • نورگیر

  • تمرکزو تاکید برروی سوژه به وسیله نور

  • هدایت کنندگی نور

  • پراکنده کردن وعبور غیرمستقیم نور

  • ایجاد بافت به وسیله نور ورودی از پنجره مشبک

  • عبورنور به صورت روحانی

  • هدایت کنندگی به سمت مقصد

  • زیبایی در انعکاس نور

  • نور از دیدگاه نظریه پردازان و معماران

  • تادائو آندو

  • لویی کان سال(۱۹۶۹)

  • لوکوربوزیه

  • هاندیش کرامر

  • موریس لاپیدوس

  • نور پردازی اماکن قدیمی

  • نورپردازی داخلی

  • نورپردازی ونورمناسب

  • ساختمان رایشتاگ برلین

  • موزه هنری کیمبل

  • کلیسای نور

  • آثاری با نورپردازی شاخص

  • معماری موفقیت امیز

  • نتیجه گیری

  • رنگ

  • جستاری بر نقش رنگ در معماری

  • رنگی دیدن اجسام

  • صفات رنگ

  • دسته بندی رنگ ها

  • رنگهای اولیه

  • رنگهای ثانویه

  • رنگهای متوسطه

  • رنگهای تکمیل کننده

  • رنگهای قیاسی

  •  تک رنگها (یک رنگ با سایه آن)

  •  سرد یا گرم بودن رنگها

  • روانشناسی رنگ

  • احساسات و رنگ ها

  • روش های تامین نور در ساختمان

  • نور در فضای معماری

  • حوزه شفافیت

  • شفافیت

  • شفافیت در مدرنیسم

  • سنگ وشیشه(خانه فرانسورث)

  • نور در معماری مدرن

  • رنگ در معماری مدرن

  • تاثیر رنگ ها

  • وزن رنگ

  • حرارت رنگ ها

  • تاثیر رنگ در ساختمان بر انسان

  • رقص رنگ و نور در مسجد نصیرالملک شیراز(زیباترین مسجد جهان)

  • منابع