بررسی معماری مدرن در دوران اولیه modern architecture

  بررسی معماری مدرن در دوران اولیه  modern architecture

  بررسی معماری مدرن در دوران اولیه modern architecture
  بررسی معماری مدرن در دوران اولیه modern architecture

  بررسی معماری مدرن در دوران اولیه- In the early modern architecture

  • مقدمه

  • اواخر قرن ۱۸ میلادی

  • آدام اسمیت بنیان گذار علم اقتصاد

  • انگلستان سه صنعت عمده

  • فولاد در معماری

  • نمایش گاههای جهانی

  • تمدن مدرن

  • ظهور روشنگری انقلاب فرانسه

  • ساختار اقتصادی قرن ۱۹

  • اواخر قرن نوزدهم

  • دو دهی قرن ۲۰ درآمریکا

  • مقدمه

  بررسی معماری مدرن در دوران اولیه در اواخر قرن ۱۸ میلادی در سال ۱۷۸۹ انقلاب بزرگ فرانسه اتفاق افتاد،وهمزمان با آن در انگلستان نیز اتفاقاتی به وقوع پیوست که جنبه اقتصادی نیز به دنبال داشت.توسعه ی سیاسی در انگلستان زودتر از فرانسه شروع شدواز نظر سابقه هم دوره رنسانس است.در اواخر قرن ۱۸ میلادی نتایج روشنگری ،علم باوری،منطق باوری باعث شد که نیوتن اصول علمی در انگلستان رابه صورت گسترده وبه شکل علم جامع در آوردو فیزیک مکانیک را بنیان گذاری کرد.که فیزیک مکانیک موجب تاثیر گذاری هایی روی اقتصاد،سیاست،طرز تفکرومعماری شد.علم باوری نیز در نهایت موجب تغییر وضعیت اقتصادی می شود.مردم انگلستان

  بیشتر از سایر اقوام اروپایی به کار تجارت مشغول بودند و انقلاب تجاری در انگلستان باعث شد که تقاضا برای محصولات افزایش پیدا کند،که یکی از این کالاها پارچه بود که به دلیل افزایش تقاضا از نظام تولید خانگی به نظام کارگاهی تبدیل شدوسبب به وجود آمدن نظام تولید شد،که صنعتی شدن کارگاههارا به دنبال داشت وموجب تبدیل آن هابه کارخانه شدو باعث شکل گیری علم اقتصاد جدید در انگلستان شد.که صنعتی شدن ساخت یکی از دلایل تغییر شکل عمده معماری از حالت معماری تزییناتی به معماری ساده وکارکرد گرایی مدرن بود.پس از این فولاد وارد معماری میشود ولی به عنوان عنصر سازه ای وروی فرم تاثیر نمیگذارد وانقلابی را در ساخت وساز ایجاد میکند و فرم معماری را به معماری مدرن تبدیل میکند.در این زمان اختلاف نظر بین علم باوری ورومانتیسیزم ….ادامه مطلب در فایل دریافتی که دارای ۱۳صفحه فایل Word میباشد…

  با تشکر از خرید شما.