پروژه پاورپوینت معماری یونان

  پروژه پاورپوینت معماری یونان

  پروژه پاور پوینت معماری یونان

  این پاور پوینت شامل :

  • موقعیت جغرافیایی یونان باستان
  • بر اساس تقسیمات جغرافیای تاریخی، یونان باستان سه ناحیه مهم را در بر می گرفته است
  • بخش جنوبی شبه جزیره بالکان.
  • جزایر واقع در دریای اژه، معروف به جزایر ایونی.
  • کرانه های غربی آسیای صغیر که در تاریخ اقتصادی و اقتدار سیاسی یونان اهمیت فوق العاده ای داشته اند.
  •  معماری یونان باستان
  •  تمدن های پیش از هلنی
  • تمدن های اژه ای
  • ویژگی های هنر مینوسی
  • کاخ کنوسوس
  • تمدن میسنی
  • نمونه ای از مقبره های کندویی با نام گنج خانه ی آترئوس
  • تمدن سیکلادی
  • دوران تاریکی
  • دوره های هنری یونان باستان
  • مجسمه کوروس Kouros، موزه آتن
  • معماری
  • پورتیکو
  • نظام های معماری یونان
  •   شیوه ایولیا
  • شیوه دوریک    
  • شیوه ایونیک
  • شیوه کرنتی
  • معماری دوره آرکائیک
  • معبد پوزئیدون
  • معبد هرا در ساموس
  • معبد آتنه در آکروپولیس آتن
  •  معبد آپولون در دلفی، 513ق.م.
  • معبد آرتمیس در افسوس
  • دوره کلاسیک
  • معماری دوره کلاسیک
  • دوره یونانی مآبی
  • هنر در دوره یونانی مآبی
  • معماری در دوره هلنی میباشد که شامل 40 اسلاید همراه با عکس و متن میباشد .

  معماری دوره کلاسیک :

  معماری این دوره با پیشوایی و پشتیبانی فیدیاس معمار و پیکره تراش بزرگ که در دولت یونان مقام وزیر هنر را داشت، به اوج رونق و کمال رسید. در این دوره بناهای موجود بر روی آکروپل آتن با پیکره های زیبایی تزیین شدند. معماری در این دوره از لحاظ فنی پیشرفت شایان توجهی داشت. سنگ ها در این دوره به دقت تراش خوردند و با دقت جفتکاری می شدند. در این دوره چند پرستشگاه با نقشه گرد نیز می بینیم. که نمونه آن بنای گرد مارماریا در دلفی است. در این دوره انواعی از بناهای عمومی نیز احداث شد که نمونه آن بناهای آمفی تئاترها، ورزشگاه ها با جایگاه های پلکانی برای نشستن تماشاگران، گذرگاه های سرپوشیده و ستوندار در خیابان ها هستند.