پروژه طراحی بازارچه ماهی

  پروژه طراحی بازارچه ماهی

  پروژه طراحی بازارچه ماهی-پروژه معماری-پروژه طرح معماری-پروژه کارشناسی معماری-پروژه خدماتی-پروژه تجازی-پروژه اتوکد بازارچه ماهی-پروژه طراحی بازارچه ماهی

  طراحی بازارچه ماهی

  طراحی بازارچه ماهی طراحی بازارچه ماهی

  پروژه طراحی بازارچه ماهی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  پروژه طراحی بازارچه ماهی

  • پلان

  • نما

  • برش

  • سایت پلان

  • ستون گذاری

  پروژه طراحی بازارچه ماهی افزایش روز افزون جمعیت انسانی و بالطبع توسعه و گسترش شهرها ، بخشها و روستاها از یک سو و ازدیاد کارخانجات و مراکز صنعتی ، به کارگیری انبوه اتومبیل ها و لوازم حرارتی و متعدد منازل از سوی دیگر ، موجب گردید که از یک طرف هوا و محیط زیست به شدت آلوده شده ، از طرفی منابع اصلی کنترل کننده آلودگی های زیست محیطی یعنی رستنی ها ، به ویژه فضاهای سبز درختی پیرامون شهرها و بخشها و مراکز صنعتی نابود گردد. لذا بشر امروزی به علت فرسودگی روحی و جسمی ناشی از کارو فعالیت در این فضاها و تماس مستمر با ابزار و آلات ماشین نیاز مبرم به گذارندن اوقات فراغت درطبیعت و گردشگاههای آلوده نشده یا کم آلوده و استفاده از آب و هوای سالم در نقاط و محیط های طبیعی خصوصا مناطق سرسبز طبیعی یا مصنوعی به نام پارکها و تفریحگهای ساحلی یا کوهستانی داردو تا بدین وسیله روح و جسم کوفته و فرسوده از کار و فعالیت و استنشاق در فضاهای آلوده و پرسرو صداهای شهری و مراکز صنعتی ، خود را دمی آسوده ، گرد و غبار از تن بیرون کنند و زنگار از روح بزدایند.

  طراحی بازارچه ماهی امروزه اکثر شهرها فاصله زیادی تا برطرف نمودن نیازها و احتیاجات انسان دارند و تبدیل به مکانهایی شده اند که به انسان تنشهای عصبی و فشارهای مختلف زندگی شهری- حتی از نقطه نظر معنوی –تحمل می کنند . بنابراین می توان گفت که اکثر شهروندان در محیط های کاری و زندگی روزمره خوداز امکان دستیابی مجدد و بازیابی نیروی ذهنی و بدنی خود محرومند .

  طراحی بازارچه ماهی در بررسی رفتارها و فعالیت تفرجی افراد جامعه ، به این نتیجه رسیده اند که تغییر مکان برای بازسازی ذهنی و بدنی افراد نقش مهمی ایفا می کند ، ولی شهرهای موجود به دلایل مختلف امکان و قابلیت پاسخگویی به این نیازها را ندارد. از این روست که حرکت انسانی از طرف شهرها به مناطق پس کرانه شهری به منظور تفرج و بازخودیابی فردی به چشم می خورد حتی در صورتی که بخشی از این نیازهای تفرجی در داخل شهرها برآورده شود ، به دلیل وجود شخص در حیطه شهری و نیز محدودیت تحرک و فعالیت در حیطه مسکونی و زندگی ،کمود و نیازتفرجی بطور مستمر باقی خواهد ماند. در شهر محدودیت و تبعیت از بسیاری از قوانین شهری و زندگی اجتماعی برای فرد مطرح است . برای رفع این محدودیت که در دراز مدت باعث فرسودگی روحی و روانی خواهد شد ، نیاز به مکانهایی مخصوص برای برقراری توازن روحی و جسمی ،اجتناب ناپذیراست .

  این پروژه (پروژه طراحی بازارچه ماهی) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح معماری و طراحی فنی نیز مناسب می باشد.

   

  این پروژه شامل یک فایل اتوکد می باشد.

   

  موفق و موید باشید.