دانلود مطالعات فرهنگسرا

  دانلود مطالعات فرهنگسرا

  دانلود رایگان پروژه معماری-مطالعات فرهنگسرا- Pdf – معماری – تحلیل  فرهنگسرا  فرهنگسرا -تحلیل معماری– هنر و فرهنگ- پروژه تحلیل- دانلود مطالعات فرهنگسرا-دانلود پاورپوینت  فرهنگسرا- فرهنگسرا-انواع  فرهنگسرا-هنر  فرهنگسرا-تاریخچه  فرهنگسرا

  دانلود مطالعات فرهنگسرا

    دانلود مطالعات فرهنگسرا آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • دانلود مطالعات فرهنگسرا

  • مقدمه

  • مطالعات پایه

  • مطالعات تطبیقی

  • استانداردهای طراحی فرهنگسرا

  • نمونه های خارجی و داخلی

  • برنامه فیزیکی

  • عرصه بندی ها

  • بررسی اقلیم

  • نتیجه گیری

   

  دانلود مطالعات فرهنگسرا

  با پیشرفت تمدن مفهوم فرهنگ و تربیت گسترش می یابد، هر نسلی تحت تاثیر تربیت نسل قبل قرار می گیرد و جایگزین او می شود. به تدریج نسل جدید آموخته های نسل قبل را تکمیل کرده وبه آیندگان می سپارد. اما آنچه که این نسلها را به یکدیگر پیوند می دهد، فرهنگ و آداب و رسوم آنها است. فرهنگی که پشتوانه آن گذشتگان و حافظ آن آیندگان هستند. بنابراین لزوم پرورش صحیح و همه جانبه جوانان، و کودکان به عنوان عوامل پیشرفت جامعه ضروری است. مفهوم تربیت آماده ساختن فرد است به نوعی که نسبت به محیط سازگاری یابد و بتواند در آن دخل وتصرف کند این امر باید از سنین کودکی آغاز شود والبته هیچگاه متوقف نشود. چون کودکان  و نوجوانان دوران بحرانی و مهمی را پشت سر می گذراند. بدون راهنمائی مدبرانه افرادی که مسئولیت تربیت آنها را به عهده دارند ممکن است به انحراف و نگرانی های فراوان دچار شوند. به همین علت کمک به آنها برای درک دگرگونیها و چگونگی رویارویی با آنها و نیز شناسایی خود و چیرگی بر نیروهای درونی همه از وظایفی است که مراکز آموزشی برای دستیابی به یکی از اهداف خود، یعنی پرورش دادن یک شخص متعادل، انجام می دهند.

  این پروژه (پروژه  دانلود مطالعات فرهنگسرا) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طرح نهایی معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل Pdf و ۱۵۴ صفحه می باشد.

  موفق و موید باشید.