پروژه فرهنگسرا طراحی فنی

   پروژه فرهنگسرا طراحی فنی

  پروژه معماری- پروژه ی اتوکد فرهنگسرا پروژه طراحی فنی-(فاز ۲) پروژه طراحی فنی-ساختمان فرهنگسرا-پروژه کارشناسی معماری- پروژه فرهنگسرا طراحی فنی

   

  فرهنگسرا طراحی فنی

  ۲ ۳ ۴ ۵

   

  پروژه ی فرهنگسرا طراحی فنی آنچه در این پروژه خواهید دید:

  • سایت پلان

  • پلان فونداسیون

  • پلان زیر زمین

  • پلان تیرریزی و ستون گذاری زیر زمین

  • پلان طبقه همکف

  • پلان تیر ریزی و ستون گذاری همکف

  • پلان طبقه اول

  • پلان تیرریزی و ستون گذاری طبقه اول

  • پلان شیب بندی

  • نمای شمالی و جنوبی

  پروژه فرهنگسرا طراحی فنی با پیشرفت تمدن مفهوم فرهنگ و تربیت گسترش می یابد، هر نسلی تحت تاثیر تربیت نسل قبل قرار می گیرد و جایگزین او می شود. به تدریج نسل جدید آموخته های نسل قبل را تکمیل کرده وبه آیندگان می سپارد. اما آنچه که این نسلها را به یکدیگر پیوند می دهد، فرهنگ و آداب و رسوم آنها است. فرهنگی که پشتوانه آن گذشتگان و حافظ آن آیندگان هستند. بنابراین لزوم پرورش صحیح و همه جانبه جوانان، و کودکان به عنوان عوامل پیشرفت جامعه ضروری است. مفهوم تربیت آماده ساختن فرد است به نوعی که نسبت به محیط سازگاری یابد و بتواند در آن دخل وتصرف کند این امر باید از سنین کودکی آغاز شود والبته هیچگاه متوقف نشود. چون کودکان  و نوجوانان دوران بحرانی و مهمی را پشت سر می گذراند. بدون راهنمائی مدبرانه افرادی که مسئولیت تربیت آنها را به عهده دارند ممکن است به انحراف و نگرانی های فراوان دچار شوند. به همین علت کمک به آنها برای درک دگرگونیها و چگونگی رویارویی با آنها و نیز شناسایی خود و چیرگی بر نیروهای درونی همه از وظایفی است که مراکز آموزشی برای دستیابی به یکی از اهداف خود، یعنی پرورش دادن یک شخص متعادل، انجام می دهند.

  از این پروژه (پروژه فرهنگسرا طراحی فنی) میتوانید علاوه بر تحقیق مورد نظرتان برای درس طراحی فنی، تمرین معماری و طرح و معماری استفاده نمائید.

  این پروژه شامل یک فایل فشرده می باشد.

   

  موفق باشید.