دانلود بلوک مبلمان اتوکد

  دانلود بلوک مبلمان اتوکد

  دانلود رایگان پروژه معماری-بلوک مبلمان اتوکد-autocad – معماری – مبلمان معماری –نقشه معماری– جزئیات معماری- جزئیات عمران- دانلود بلوک مبلمان اتوکد-دانلود رایگان مبلمان معماری-مبلمان معماری-بلوک های معماری-دانلود رایگان بلوک های آماده معماری

  دانلود بلوک مبلمان اتوکد دانلود بلوک مبلمان اتوکد دانلود بلوک مبلمان اتوکد

    دانلود بلوک مبلمان اتوکد آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • دانلود بلوک مبلمان اتوکد

  • مبلمان بلوک های پلان

  • مبلمان بلوک های نما

  شکل گیری کانسپت پدیده ای خود به خودی نیست بلکه نیازمند تلاشی متمرکز برای گردآوری و ترکیب مسائل مختلف است. گردآوری این مسائل کاری هوشمندانه است، به عقیده بسیاری از طراحان، معماران، منتقدان  نویسندگان، هنرمندان،شکل دهی کانسپت متشکل از ۱۰ درصد الهام و استعداد و ۹۰ درصد پشتکار و سخت کوشی است. شکل دهی کانسپت برای بسیاری کاری ناآشنا است همچنین دانشجویان برای اندازه فراگیری و درک سایر مباحث طراحی در این مورد، با سختی مواجه اند. در زمینه تقویت مهارت کانسپت سازی سه مانع اصلی وجود دارد:

  ۱) چگونگی برقراری ارتباط.

  ۲) کمبود تجربه.

  ۳) برقراری سلسله مراتب.

  اولین مشکلی که یک دانشجو با آن مواجه می شود برقراری ارتباط است. نکته جالب در این رابطه این است که سخت ترین کار این نیست که چگونه کانسپت خود را به دیگران معرفی کنیم بلکه سخت ترین کار این است که چگونه باید کانسپت را برای خود تشریح کنیم. به همین خاطر طراحان می آموزند تا قبل از تشریح ایده های خود برای دیگران  نوعی دیالوگ به عنوان مطرحه در ذهن خود برقرار سازند، مشکل دیگر برقراری ارتباط گرافیکی است.

  متأسفانه بسیاری از دانشجویان در ترسیم و طراحی ایده مورد نظر خود اکراه دارند. در معماری هر آنچه که قرار است ساخته شود می بایست ابتدا ترسیم گردد. پروسه ترسیم و طراحی باید در مراحل  ابتدایی کار آغاز  شود تا طرح پیشنهادی و کانسپت آن بتوانند دائماً نقد و اصلاح شوند.

  لویی کان با نوشته ای این نکته را یادآور می شود که مشکل برقراری ارتباط بین یک ساختمان منسجم در ذهن و طراحیهای اولیه، بین دانشجویان عمومیت دارد.

  این پروژه (پروژه  دانلود بلوک مبلمان اتوکد) علاوه بر درس مورد نظرتان برای سایر دروس معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل autocad و در قالب فایل رایگان می باشد.

  موفق و موید باشید.