دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد

  دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد:

  دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد- دانلود دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد -فایل دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد -پروژه معماری-پروژه کارشناسی معماری-فایل فایل دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد-دانلود فایل دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد

  دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد

  دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد آنچه در این پروژه خواهید دید:

  دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد

  تعدادبرگ: این فایل شامل مجموعه

  پلان طراحی اتوکد مسجد

  پلان آکس بندی

  نما طراحی اتوکد مسجد

  دتایل طراحی اتوکد مسجد

  وسایر جزییات میباشد.

  معماری مساجد در دوره های مختلف تاریخ ، بیانگر اعتقاد و بینش معماری هر عصر است . پایه و اصول طراحی مسجد ، ضمن اشاره به مواردی نظیر ساختمان مسجد و معماری عملکردی آن و توضیح جهت قبله ، اتصال صفوف ، آستانه ورود به شبستان ، کفش کن ، وضو خانه ، آستانه ورود به مسجد و صحن به بیان اساس سازه ای مساجدو ارتباط آن با مهندسی سازه می پردازد.

  بنای مسجد در بردارنده رسالت دینی و اجتماعی است و در واقع همچون آینه ای است که شرایط اجتماعی عصر خود را منعکس می کند . معماری مسجد به گونه ای مسیر تحولات و تغییرات ایجاد شده در شیوه زندگی جوامع مسلمان را نشان می دهد ، و نمایانگر عمق برداشت های فرهیختگان و سازندگان هر زمان از جوهره ذهنیت و ایمان جامعه مسلمان معاصر آن است . از این حیث بنای مسجد می تواند جایگاه و درجه تمدن و همچنین میزان و ماهیت جهان بینی مسلمانان هر عصر را پیش چشم قرار دهد . معماری مسجد افزون بر اینها بر ارکان معرفتی دیانت اسلام تکیه دارد و به پشتوانه همین معرفت است که معمار بنای مسجد به ابعاد و درجات ذهنی جامعه زمان خود درک و بر آن احاطه پیدا می کند و در می یابد که آنچه در بدو امر معماری مسجد را توصیه می کند ، اصالت موضوع و منطق وجودی آن است و نه صرفا زیبایی آن ، که در بعدی جداگانه در خور بحث و بررسی است . معماری مسجد ، علاوه بر این از نظم اجتماعی و محل استقرار خود الهام می گیرد و تجسم این نظم در کالبد ساختمان مسجد به ابتکار و توانایی معمار طراح آن وابسته و نیازمند است .

  این پروژه (دانلود پروژه طراحی اتوکد مسجد) برای درس معماری اسلامی ,طرح ,طراحی فنی ونیز دیگر دروس معماری مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایل dwg می باشد.

  موفق باشید.