طراحی دستگاه ایمنی عمومی

  طراحی دستگاه ایمنی عمومی

  پروژه  طراحی دستگاه ایمنی عمومی -پروژه معماری-طرح و معماری-پروژه کارشناسی معماری-طراحی خدمات شهری-پروژه طراحی دستگاه ایمنی عمومی-جزئیات معماری–بازسازی معماری-پروژهطراحی دستگاه ایمنی عمومی

  ۱

  ۲ 

  طراحی دستگاه ایمنی عمومی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • طراحی دستگاه ایمنی عمومی

  • پلان ها

  • برش

  • سایت پلان

  طراحی دستگاه ایمنی عمومی انسان یک شی متحرک در طبیعت است، در این تحرک و حرکت موضوعات خارجی مدام تغییر می کند. تغییری که هم زمانی و هم مکانی است. ناظر متحرک دائماً به اشیائی نزدیک و از بعضی دور می شود و از طرف دیگر این حرکت برای دستیابی به هدفی است خواه فیزیکی خواه نظری و یا حتی روانی.

  مسئله دیگر مسئله پشت و رو است که در مورد کلیه احجام معماری و بخصوص ایستگاه مسافری قابل بررسی است. بعبارت روشنتر برای ناظری که از شهر قصد مسافرت داشته و یا بلعکس از خارج می خواهد وارد شهر شود با یک رو مواجه می شود و بعد نمای پشت را پشت سر خواهد گذاشت.

  لذا بهترین مکان برای طرح نظریات معماری در صورت و نمای مورد مواجهه است. نظریاتی مبتنی بر اقلیم فرهنگ و اجتماعی است که ایستگاه در آن قرار گرفته است پس می توان با گذر دادن مسافر از فضاها حس خاصی را به او القا نمود و یا حتی مسئله تبدیل و خروج از فضایی به فضای دیگر را نشان داد.

  آثار هنری زیادی رامی توان دید که در آن به حضور قطار در ایستگاه و یا خروج آن پرداخته است و تابلوهای زیادی از سوی نقاشان برای بازنمایی این تجربه احساس و یا ادراک به جا مانده است، و یا لحظات رمانتیک خیلی از فیلم ها با پس زمینه این تجربه از حرکت آمیخته شده است، که در آن یک احساس تعلیق شاعرانه موج می زند و فضای ایستگاه را به یک صحنه برای بیان دراماتیک، ملو دراماتیک و حتی تراژدیک معرفی می کند.

  این پروژه (پروژه  طراحی دستگاه ایمنی عمومی) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایلAutocad و رندر می باشد.

  موفق و موید باشید.