دانلود طراحی فاز دو ویلا ساحلی

  طراحی فاز دو ویلا ساحلی

  پروژه  طراحی فاز دو ویلا ساحلی ,پروژه معماری,طرح و معماری,پروژه کارشناسی معماری,اقامتی ,پروژه طراحی فاز دو ویلا ساحلی,اقامتی معماری–بازسازی معماری,پروژهطراحی فاز دو ویلا ساحلی

  طراحی فاز دو ویلا ساحلی

  طراحی فاز دو ویلا ساحلی 

  طراحی فاز دو ویلا ساحلی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • طراحی فاز دو ویلا ساحلی

  • پلان ها

  • جزئیات

  طراحی فاز دو ویلا ساحلی هر بنایی بایستی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ساکنان و شرایط کالبدی طراحی شود (معماری پست مدرن) در همین رابطه، به عقیده ی آموس راپاپورت شکل خانه نتیجه ی نیروهای فیزیکی یا هر علت دیگر نیست بلکه نتیجه ی کستره ی عوامل اجتماعی و فرهنگی است. راپاپورت یکجانبه نگریهای جزم انگارانه که اقلیم، مصالح، تکنولوژی و اقتصاد را عامل توضیح فرم خانه می دانند رد کرده و آن ها را عامل تاثیر گذار بر فرم دانسته و نقش اساسی را در تعیین فرم خانه به عامل اجتماعی و فرهنگی می سپارد (معماریان، ۱۳۸۱- راپاپورت، ۱۳۸۱). دکتر پیرنیا با نگاه خاص فرهنگی-اجتماعی، پنج اصل مردم واری، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، نیارش و درونگرایی را به عنوان اصول معماری ایرانی مطرح کرد که این اصول هر ۳ جنبه معماری پایدار (پایداری اجتماعی-فرهنگی، پایداری محیطی، پایداری اقتصادی) را شامل می شود (معماریان ۱۳۸۱). توسعه ی پایدار می تواند از بروز مسائلی همچون رواج بی عدالتی، پایین آمدن کیفیت زندگی انسان، آلودگی، تخریبمحیط زیست و … جلوگیری کند. (پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی با هدف بقا و رشد اقتصادی، و پایداری زیست محیطی با هدف حفظ تعادل اکولوژیک و عدم تخریب محیط) (سفلایی،۱۳۸۸ –فرشچی،۱۳۸۹ :۱۲).

  پایداری در معماری سنتی ایران از دو دیدگاه کلان و خرد قابل برسی استکه به طور خلاصه و فهرست وار شامل موارد زیر است:

  • نگاه کلان: مکان یابی، استخوان بندی، فشردگی و پراکندگی بافت، نحوه ی استقرار خیابانها و کوچه ها و نظم ارگانیک موجود در بافت است.
  • نگاه خرد: جهت گیری، سطوح سبز، درونگرایی و برونگرایی، تجهیزات و سیستم های غیر فعال خورشیدی (بادگیر، آب انبار، یخچال، فرو رفتن در دل خاک، ظرفیت حرارتی مصالح و …)، مواد و مصالح ساختمانی، بازیافت، فرم سقف ها، دیوارها، بازشوها و رنگ نام برد (فرشچی، ۱۳۸۹ :۱۲). در همین رابطه خالی از لطف نیست که به تحقیقی در مورد عوامل پایداری اجتماعی از نظر ساکنین واقع در یک اقلیم سرد و خشک اشاره شود –که بطور مفصل در ادامه خواهد آمد- که اهمیت مبحث فوق را می رساند: ۱- عامل موثر اول: بازی پذیری اطفال در فضای باز و نیمه باز (حیاط) ۲-عامل دوم: آسایش ۳-عامل سوم: رضایت از فضاها ۴-عامل چهارم: مشارکت و نظم اجتماعی ۵-عامل پنجم: هویت (ضرغامی، ۱۳۸۹ :۹۸) ، که ریشه ی تمام این عوامل را می توان در مبحث فوق –نگاه کلان و خرد به پایداری در معماری سنتی) یافت.

  این پروژه (پروژه  طراحی فاز دو ویلا ساحلی) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایلautocadمی باشد.

  موفق و موید باشید.