بررسی زمینه های به وجود آمدن تفکر رنسانس – Renaissance thinking

  بررسی زمینه های به وجود آمدن تفکر رنسانس – Renaissance thinking

  بررسی زمینه های به وجود آمدن تفکر رنسانس - Renaissance thinking
  بررسی زمینه های به وجود آمدن تفکر رنسانس – Renaissance thinking
  زمینه های به وجود آمدن تفکر رنسانس – Context of the development of Renaissance thinking
  • محتوای کتاب کمدی الهی دانته

  • ایتالیا در رنساس

  • ماکیاولی

  • مراحل تاریخی رنسانس

  • معماران رنسانس اولیه و بررسی چند اثر

  • برامانته معمار ارشد دوره رنسانس متعالی

  • باسیلیکای سن پیتر

  • سان گاله در رم

  • رافائل

  • مفهوم شیوه گرایی که به این دوره اطلاق می شود چیست ؟

  • بررسی دو اثر و ارائه مشخصات

  • کلیسای سن پیتر و پیامدهای ساخت آن

  • پتیت تریانون

  • تریانون بزرگ

  • آمریکا

  • استقلال آمریکا

  • توماس جفرسون

  • دانشگاه ویرجینیا

  • کاخ سن پترز بورگ

  • روسیه

  زمینه های به وجود آمدن تفکر رنسانس – Context of the development of Renaissance thinking –ماجرای این کتاب سفری به بهشت سپس به برزخ و سپس به جهنم است و موضوع آن یک موضوع مذهبی است .ولی تکنیک نوشتن آن یک تکنیک مادی است یعنی تصاویری که از بهشت و جهنم ارائه می دهد .تصاویری مادی می باشد و به شکل زندگی روزمره به بهشت و جهنم نگاه می کند . نکته جالب این که این کتاب پاپ ها و کشیش ها را در طبقه آخر جهنم مجسم می کند روح قرون وسطی بر اثر حاکم است ولی تکنیک بیان و ارائه مدرن است .در قسطنتنیه رم شرقی وجود داشته است که به دست ترکان عثمانی می افتد بسیاری از روشن فکران

  و طبقات بالای اجتماع که از مسلمانان می ترسیدند از قسطنتنیه فرار کردند و به ایتالیا آمدند . آنها با خود کتاب های بسیاری به ایتالیا آوردند کتاب هایی که میراث مکتب افلاطونی ،مکتب آتن و فسفه شرقی (ابن سینا و …) بود این کتاب ها به زبان ایتالیای ترجمه شد و این قضیه به زیر ساخت فکری آنها و یادآوری رم باستان کمک کرد .پزشکی :در ایتالیا در دوره رنسانس پزشکی به نام وزالیوس وجود داشت و با یک دید مادی …ادامه مطلب در فایل دریافتی میباشد که دارای ۲۵ صفحه فایل Word میباشد…

  با تشکر از خرید شما…