مطالعات اقلیم بندر جاسک

  اقلیم بندر جاسک

  مطالعات اقلیم بندر جاسک

  اقلیم بندر جاسک

  مطالعات اقلیم بندر جاسکآنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • نام استان

  • مرکز استان

  • موقعیت جغرافیایی استان

  • موقعیت نسبی استان

  • همسایگان استان

  • مساحت استان

  • تعداد شهرستان‌ها

  • نام شهرستان‌ها

  • جمعیت استان

  • فاصله مرکز استان تا تهران

  • تاریخچه بندر جاسک

  • موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان

  • موقعیت جغرافیایی بندر جاسک

  • ویژگی های اقلیمی استان هرمزگان

  • ویژگی های اقلیمی بندر جاسک

  • جهات ساختمان با توجه به اقلیم بندر جاسک

  • تابش آفتاب در بندر جاسک

  • بادهای استان هرمزگان

  • ویژگی جمعیتی بندر جاسک

  • وضعیت توپوگرافی استان هرمزگان

  • وضعیت توپوگرافی بندر جاسک

  • پوشش گیاهی استان هرمزگان

  • پوشش گیاهی بندر جاسک

  • مراتع استان هرمزگان

  • پوشش جانوری استان هرمزگان

  • مناطق حفاظت شده استان هرمزگان

  • منابع و مأخذ

  شهرستان جاسک با مساحتی در حدود ۲/۱۶۱۳۶ کیلومتر مربع، ۲/۲۴ درصد کل مساحت استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است. بنابراین، جاسک پهناورترین شهرستان در استان هرمزگان است که از شمال و شمال شرقی به استان کرمان، از شرق به بندرجاسک، از غرب و شمال غربی به شهرستان میناب و از جنوب به آبهای دریای مکران (عمان) محدود می‌گردد. از آنجا که دهانۀ ورودی تنگۀ هرمز خط فرض رأس کوه در حوالی کوه مبارک تا رأس الدیبه در فجیره (امارات متحدۀ عربی) در نظر گرفته شده است، بخشی از ساحل این شهرستان در غرب به تنگه هرمز محدود می‌گردد. دریای جنوبی جاسک با عنوان خلیج‌خاوری و باختری جاسک شهرت دارد.

  براساس برآورد جمعیتی سال ۱۳۸۰ ش، شهرستان جاسک دارای ششصد و سیزده آبادی بوده است که چهارصد و دو آبادی آن دارای سکنه و بقیه خالی می‌باشند. خشکسالی های پی در پی و دوری از مراکز شهری از علل عمده مهاجرت و خالی شدن روستاهای جاسک می‌باشد. با توجه به آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان، جاسک بیشترین تعداد آبادی‌ها را در استان هرمزگان به خود اختصاص داده است و به لحاظ تعداد آبادیهای مسکونی  دومین رتبه را بعد از بندر‌عباس (با تعداد چهارصدو بیست و دو آبادی مسکونی) دارا می‌باشد.

  این پروژه (پروژه مطالعات اقلیم بندرجاسک)علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و تنظیم شرایط محیطی نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل word و ۲۰ صفحه می باشد.

  موفق و موید باشید