پروژه اتوکد مسکونی۳۲ واحدی

  پروژه اتوکد مسکونی۳۲ واحدی:

  پروژه معماری-پروژه اتوکد مسکونی۳۲ واحدی

  پروژه اتوکد مسکونی32واحدی

  پروژه اتوکد مسکونی۳۲ واحدیآنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • پلان تیپ همکف

  پلان تیپ طبقات

  • نما
  • دوعدد برش
  • پلان بام
  • سایت پلان
  • و کلیه دتایل های مورد نیاز معماری و عمران

   

  این پروژه(مسکونی-۳۲ واحدی)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس طرح و معماری-تمرین معماری-عناصرجزئیات-رسم فنی موثر است.

   

  این پروژه شامل یک فایل اتوکد و حجم ۷٫۵ مگابایت می باشد.

   

  بی تردید کلمه مسکن پیوندی عمیق و ناگسستنی با مفهوم خانواده و خانوار در طول تاریخ داشته است . مسکن به عنوان کوچکترین و خصوصی ترین واحد سکونت و خانواده در مقام خردترین واحد جامعه بشری همواره در کنش متقابل با یکدیگر بوده و هستند.

  بی تردید کلمه مسکن پیوندی عمیق و ناگسستنی با مفهوم خانواده و خانوار در طول تاریخ داشته است . مسکن به عنوان کوچکترین و خصوصی ترین واحد سکونت و خانواده در مقام خردترین واحد جامعه بشری همواره در کنش متقابل با یکدیگر بوده و هستند.
  مسکن امروزی باید بتواند به ضرورت های به وجود آمده و نیازهای جدید نهاد خانواده پاسخی شایسته بدهد و بحران های اجتماعی جامعه و آشفتگی فرهنگی حاصل از آن را رفع کند. از طرفی تحولات عمیق اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی جامعه امروز ایجاب می کند که مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای جامعه بشری همگام با تحولات جدید متحول شود. چرا که در غیر این صورت ، خود بستر بروز بحرانهایی جدید خواهد بود که بیش از هر چیز بنیان خانواده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
  زندگی جمعی درمجتمع های مسکونی نیز به دور ازاین بحرانها نیست بلکه ساکنین آن چندین برابر هر خانه فردی دچار آن هستند.
  در این تحقیق برآنیم تا با رعایت قوانین و نظام های مصوب در این مجتمع ها روح و روان انسان معاصر را که گرفتار تنگنای فضایی غریب و نامهربان است ، آلایش دهیم تا در خانه ای با تصاویر و ابعاد وجودی اش زندگی کند.

  تعاریف و مفاهیم مسکن
  سیر تاریخی اسکان انسان
  ویژگی های محیط زندگی
  مفهوم اقتصادیی

  گونه شناسی مسکن
  گونه شناسی معماری خانه ها
  حریم و قلمرو

   

  موفق باشید