پروژه اتوکد گردشگاه عمومی

   

   

  پروژه اتوکد گردشگاه عمومی :

  پروژه مسکونی- پروژه اتوکد گردشگاه عمومی

   پروژه اتوکد گردشگاه عمومی

  پروژه اتوکد گردشگاه عمومی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • سایت پلان
  • نما

   

   

  ورزش و تفریحات سالم یکی از مهمترین راهکارهای انسان صنعتی امروز برای حفظ سلامت و رشد جسمی وروحی و ایجاد زندگی مفرح تر و شادتر وهمچنین ایجاد بیمه زندگی برای دوران کهولت سن وپیری می باشد. ورزش از جنبه های مختلف فردی و اجتماعی قابل بررسی و توجه است . آنچه مهم است درک نقش ورزش و تفریحات سالم در زندگی ماشینی امروز واینکه باگرایش به ورزش و تقریحات سالم زندگی سنگین و پر ملال امروزی راحت تر خواهد شد. مهمترین جنبه ورزش عبارتست از همانا سلامتی جسم وکارآرایی بهتر اعضاء بدن و هماهنگی آنها که به تبع آن نقش روحی و روانی ورزش نیز آشکار می شود . ورزش از جهت آرامش روحی وروانی و کاهش از فشار زندگی نقش عمده ای دارد . نقش مثبت فردی ورزش به طور مستقیم در جامعه وپویایی آن تاثیر خواهد گذاشت . جامعه ای که افرادی با روحیه قوی داشته باشد مسلما جامعه ای پویا وپاینده خواهد بود وبسیاری از مفاسد اجتماعی وفردی که از رخوت و نداشتن روحیه سرچشمه میگیرد. از بین خواهد رفت . ورزش از طرف دیگر روحیه همکاری و هماهنگی را بین افراد مختلف تقویت می کرده و آنها را برای زندگی بهتر در جامعه آماده می کند. حال که اهمیت ورزش بر همگان آشکار است وجود امکانات ورزشی و تفریحی و بوجود آوردن ابزار و وسایل مورد نیاز برای ورزشهای مختلف ومورد علاقه مردم نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است .

  این پروژه(مسکونی)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس طرح و معماری و طراحی فنی  موثر است.

   

  این پروژه شامل یک فایل اتوکد می باشد.

   

  موفق و موید و پیروز باشید

   

   

  پارک, گردشگاه عمومی, محور شهری, پلان, نما, پروژه معماری , طرح و معماری , رسم فنی, گردشگاه عمومی  , نقشه معماری