پروژه اتوکد پارک شهر

  پروژه اتوکد پارک شهر :

  پروژه معماری-پروژه اتوکد پارک شهر

  پروژه اتوکد پارک شهر

  پروژه اتوکد پارک شهرآنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • پلان سایت پارک شهر

  ایکنه ما در اینجا به مو ضوع فرهنگ ودرک درست از آن می پردازیم متضمن نیل به سوی ایجاد معماری است که توجه به ارزشهای فرهنگی داشته باشد این موضوع شناخت ودرک درست از آن ضرورتی است انکار نا پذیر در در طراحی معماری .
  مهمترین عاملی که در دنیای معاصر تاثیر خود راروی خرده فرهنگها گذاشته است موضوع جهانی شدن وسیر شتابان آن در برخورد با سایر فرهنگهااست با پیشرفت علوم در عرصه های مختلف جهشهای فراوانی به وجود آمده است این موضوع وتاثیر سوء آن در فرهنگ ایرانی به قدری بوده است که نمی توان در این رساله به آن پرداخت.
  از سوی دیگر روند رو به رشد فن آوری اطلاعات در عصر حاضر تمامی مرزهارا در نوردیده است وبه آن جنبه ای فراگیر داده است که نمی توان به هیچ روی آن را کنترل کرد در این میان این فرهنگ غربی خواهد بود که در جهان خود را به عنوان اصل وریشه مطرح ساخته است تنها نحله ای است که به عنوان نظام کلی در فرهنگ معاصر مطرح شده است این موضوع با به وجود آمدن رسانس اطلاعاتی به وقوع می پیوندد که آن نیز در دست دنیای غرب است
  دهکده ای که از آن صحبت می شود فرهنگی را به عنوان اتو پیای اصلی انسانها مطرح ساخته است که ساخته دست دنیای غرب است تعالی انسانها نیز در این معنا به وجود امده است تعالی که ساخته فکر های بیماری است که در تضاد ریشه ای به ذات سایر فرهنگها قرار دارد . در این بین قربانی اصلی تمدنی است که نتوانسته است خود را در این طوفان به ساحل مقصود خود برساند .

  این پروژه(اتوکد پارک شهر)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس طرح و معماری  موثر است.

   

  این پروژه شامل یک فایل و حجم ۱٫۷۷ مگابایت می باشد.

   

  موفق باشید

   

   

  پارک شهر, شهری, پروژه اتوکد معماری, سایت پلان , طرح و معماری , پارک شهر, مبانی نظری  , پروژه اتوکد معماری