بررسی مکتب شیکاگو در معماری

  بررسی مکتب شیکاگو در معماری

   بررسی مکتب شیکاگو در معماری
  بررسی مکتب شیکاگو در معماری
  •  بررسی مکتب شیکاگو در معماری Chicago and influence 

  • مکتب شیکاگو و نفوذش

  • مکتب شیکاگو

  • Chicago school

  • آغاز کار رایت

  • آغاز کار Louis Sullivan

  • معماری مدرن اولیه

  • رئالیسم

  • اغاز مدرنیسم

  • لوییس هنری سالیوان

  • مهمترین موارد اقتصادی در استفاده از آسمان خراش

  • بالا رفتن امکانات تجاری ساختمان

  • امکان استفاده بهینه از فضا

  • کاهش نور مصرفی در طبقات پایین

  • کاهش کارهای بنایی

  • کم شدن زمان ساخت بنا

  • مارتین رک

  • هالبرد

  • دنیل برنهم

  • روشهای طراحی معماران شیکاگو به این صورت بود

  • مکتب شیکاگو در معماری

  • مرکز تجاری شیکاگو

  • پی شناور

  بررسی مکتب شیکاگو در معماری از عهد «آکادمی افلاطون» تا زمان ما، شاید هیچ نهاد آموزشی جهان، به اندازه «دانشگاه شیکاگو» بر روندهای فکری و رفتارهای اجرایی دولتمردان جهان تأثیر نگذاشته است. این مقایسه از این جهت مطرح شد که آکادمی افلاطون با هدفی تشکیل شد که هرگز توانایی تحقق آن را نیافت و به عکس دانشگاه شیکاگو با هدفی محدود بنا شد، اما آثاری فراتر از آنچه بنیانگذارش انتظار داشتند، به جا گذاشت. دانشگاه شیکاگو در سال ۱۸۹۲ میلادی توسط جان راکفلر صاحب و مدیر یکی از شرکت های نفتی آمریکا تأسیس شد.

  هدف اولیه : راکفلر این بود که دانشگاه شیکاگو به پایگاهی برای تربیت متخصصان تبدیل شود. اما ورود فیلسوفان به این دانشگاه، از همان آغاز برایش تقدیری دیگر رقم زد. نخستین فرد تأثیرگذار که به دانشگاه شیکاگو پاگذاشت و راه آینده را پیش پای آن گذاشت، جان دیویی (۱۹۵۲-۱۸۵۹)

  فیلسوف پراگماتیست آمریکایی بود. در واقع جان دیویی بود که اصطلاح مکتب شیکاگو را باب کرد و کوشید شاخه های مختلف تفکر عملگرایانه را ذیل این عنوان، سامان دهد. نخستین تشکل های فکری که ذیل عنوان عمومی مکتب شیکاگو و تحت تأثیر جان دیویی شکل گرفت، در حوزه های فلسفه، دین، جامعه شناسی و فیلسوف پراگماتیست آمریکایی بود. در واقع جان دیویی بود……ادامه مطلب در فایل دریافتی میباشد که دارای ۴۷ صفحه فایل word میباشد..

  با تشکر از خرید شما