خانه برچسب ها طراحی پل شناور دریاچه ایزئو

برچسب: طراحی پل شناور دریاچه ایزئو

اسکله شناور دریاچه آیزئو ایتالیا

اسکله شناور طراحی اسکله شناور دریاچه آیزئو ایتالیا از کریستو ، ایده ای برای نمایشگاه های موقت طراحی اسکله شناور دریاچه آیزئو صدهزار مترمربع از این منطقه...