بررسی اصول مرمت بنای تاریخی

  بررسی اصول مرمت بنای تاریخی

  دانلود پاورپوینت بررسی اصول مرمت بنای تاریخی با بررسی مرمت تک تک اجزای بنای تاریخی و روش های مرمتی

  بررسی اصول مرمت بنای تاریخی

  توضیحاتی در رابطه با پاورپوینت بررسی اصول مرمت بنای تاریخی :
  تعداد برگ : ۸۳ اسلاید

  فهرست مطالب پاورپوینت های موجود در فایل :

  مرحله اول : شناخت بنا

  •  اهمیت مرمت

  • انواع مرمت

  • منشور آتن

  • ابزارهای مستند سازی ابنیه سنتی

  • وجوه مهم مطالعه درمرحله مستندسازی

  • تشابهات مراحل مرمت و پزشکی

  • هدف از رولوه

  • مراحل رولوه مثلث بندی

  مرحله دوم : سازه و مصالح

  • مهمترین مصالح ابنیه سنتی

  • خاک رس

  • روش های جلوگیری از ترک در گل

  • چوب

  •  سازه دیوار

  • سقف مسطح

  • شیروانی

  • پوشش منحنی

  • انواع پوشش منحنی

  • قوس

  • قوس های بیضوی

  • قوس های تیزه دار

  • روش اجرای قوس ها

  • روش اجرای قوس های رومی

  • روش اجرای قوس های پر

  • روش اجرای قوس های تیغه

  • تاق

  • انواع تاق ها

  • تاق گهواره ای

  • تاق کلنبو

  • تاق چهاربخشی

  • تاق و تویزه

  •  روش های اجرا تاق و تویزه

  •  چهار تاقی

  •   تاق چشمه

  •   گنبد

  • روش های گوشه سازی در گنبد

  مرحله سوم : مراحل مرمت

  • مراحل ادامه حیات یک بنای تاریخی

  • منظور از رفع خطر

  • مواردی که بایستی برای رفع خطر مد نظر داشت

  • مرمت استحفاظی و استحکامی

  • مواردی که بایستی برای مرمت استحفاظی و استحکامی مد نظر داشت

  • مرمت جامع

  • مراحل مرمت جامع

  • شناخت تاریخی

  • یافتن خطوط اصلی بنا

  • استفاده از بنا به منظور تضمین حیات آن (احیاء)

  • روش های حفاظت از ابنیه با مصالح خام

  • مهمترین مسائل در مرمت ابنیه سنتی

  • مهمترین مسائل پی بندی و تقویت پایه های ابنیه سنتی

  • مهمترین مسائل مرمت بدنه ابنیه سنتی

  • مهمترین مسائل مرمت محوطه و کف سازی ابنیه سنتی

  مرحله چهارم :ابزار و فنون مرمت

  • تخصص مورد نیاز مرمت

  • منظور از حفاظت کارگاه مرمت ابنیه

  • مواردی که بایستی برای حفاری مد نظر داشت

  • مراحل رولوه

  • انواع رولوه با دستگاه

  • فتوگرامتری

  بخشی از آنچه در این پاورپوینت میخوانید:

  “اهمیت مرمت”

  شناخت اعتقادات، سنن، طبیعت، جامعه، اقتصاد و … ، مقابله با انفعال فرهنگی ، حفظ میراث فرهنگی ، جلوگیری از ایجاد تمدن های جعلی ، نمایش تاریخ و فرهنگ گذشته ، تجلی زیبائی کالبدی فضاهای گذشته در شهرهای نازیبای امروز ، جذب توریست به عنوان یک صنعت اقتصادی در دنیای امروز ، هویت بخشی به حیات جامعه