خانه پروژه مرمت ابنیه کاروانسرا میرزا سید رضا(بازار طلا فروشان)