خانه تیرچه بتنی با بلوک سفال

تیرچه بتنی با بلوک سفال