خانه آناهیتا، ایزد بانوی آب

آناهیتا، ایزد بانوی آب