ضوابط طراحی مهدکودک پایدار – Sustainable Kindergarten design criteria

  ضوابط طراحی مهدکودک پایدار

  sustainable Kindergarten design criteria

  ضوابط طراحی مهدکودک پایدار

  • ضوابط طراحی مهدکودک پایدار

  • فضای معماری مدرسه

  • اقلیم

  • فرم ساختمان در رابطه با اقلیم

  • روانشناسی در معماری مدارس

  • طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری

  • رعایت مقیاس و مبلمان

  • کودکان و رنگ ها

  • ضوابط و سرانه های مورد استفاده در طراحی مهد کودک

  •  قد کودکان ۶-۱ ساله

  • ضریب ابعاد بدن کودک

  •  ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک

  •  تجهیزات مهد کودک

  • ضوابط طراحی فضای باز و محوطه

  • تحلیل نمونه خارجی

   

  ضوابط طراحی مهدکودک پایدار – sustainable Kindergarten design criteria ، فعالیت های اصلی کودک در مراکز پیش دبستانی «خوابیدن»، «غذا خوردن» ، «بازی کردن» است. ابتدا فعالیت او فقط خوابیدن است و تنها وقفه های کوتاهی برای غذا خوردن وجود دارد.ضوابط طراحی مهدکودک پایدار، به تدریج همراه با رشد کودک نیاز او به خوابیدن کاهش می یابد، تعداد دفعات غذا خوردن کمتر و وقت بازی اضافه می شود، تا زمانی که آموزش رسمی آغاز می گردد.شکل ساختمان مهدکودک می تواند تاثیر زیادی در هماهنگ ساختن اقلیم و نیز در تعدیل انتقال شرایط بحرانی هوای خارج به داخل ساختمان داشته باشد…ادامه مطلب در فایل میباشد.در مناطق باتلاقی و یا در مناطقی که دارای آب زیر زمینی سطحی هستند, باید هزینه خاکبرداری و آماده سازی زمین را نیز در نظر گرفت. در زمینه اهمیت توجه به روانشناسی در معماری باید اشاره شود که عموم جامعه های انسانی در گذشته، فرهنگی منسجم و نوعی رابطه اجتماعی نسبتاً روشن با نهادها و ساختارهای اجتماعی داشتند، که در طول زمان چندان دگرگون نمی شد و به همین سبب آگاهی از دانش ها و تخصص های مربوط به بسیاری از هنرها، از جمله هنر معماری، طی روندی تجربی میسر بود. ضوابط طراحی مهدکودک پایدار

  این فایل دارای ۵۶ اسلاید پاورپوینت میباشد.

   

  sustainable Kindergarten design criteria

  در صورت تمایل گروه تیرازیس همراه با مطالب مرتبط در صفحه میتواند آموزش را طبق اصول پایداری به شما آموزش دهد.
  
  
  7500 تومان – خرید