مطالعات اقلیم شاهرود

  اقلیم شاهرود

  مطالعات اقلیم شاهرود

  مطالعات اقلیم شاهرود

  مطالعات اقلیم شاهرودآنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • موقعیت جغرافیایی استان شاهرود

  • اقلیم استان شاهرود

  • آب و هوا در استان شاهرود

  • میزان بارش در استان شاهرود

  • ویژگی بادهای استان شاهرود

  • معرفی شهر شاهرود

  • موقعیت جغرافیایی شهر شاهرود

  • تقسیمات کشوری شهر شاهرود

  • جمعیت شهر شاهرود

  • آب و هوا و اقلیم شهر شاهرود

  • رودخانه شهر شاهرود

  • ارتفاعات شهر شاهرود

  • خصوصیات زمین شناسی مهندسی ارتفاعات شمال شاهرود

  • زاویه تابش خورشید با توجه به عرض جغرافیایی شهر شاهرود

  • معماری شهرشاهرود

  • جهت ساختمان با توجه به اقلیم شهر شاهرود

  • منابع و ماخذ

  استان شاهرود با وسعتى برابر ۵۱۵/۹۸ کیلومترمربع، ۵/۸ درصد مساحت کل کشور است. این استان از نظر مساحت، ششمین استان کشور است و وسعت آن به حدود چهار برابر استان تهران مى‌رسد.استان شاهرود در دامنه‌هاى جنوبى سلسله جبال البرز قرار گرفته است. ارتفاع آن از شمال به جنوب کاهش مى‌یابد و به دشت کویر ختم مى‌شود.استان شاهرود به علت تنوع جغرافیایى، ‌ داراى آب و هوایى متفاوت است. به این صورت که در نواحى کوهستانى هوا سرد، در دامنه کوه‌ها معتدل و در کنار کویر گرم است. در دامغان به علت وزش بادهاى شدید شمالى و بارندگى در نواحى گرگان و مازندران، زمستان‌ها سرد و تابستان‌ها معتدل، در شاهرود تابستان‌ها گرم و زمستان‌ها معتدل، در شاهرود با توجه به پستى و بلندى‌هاى آن، در قسمت شمالى سرد، در قسمت مرکزى معتدل و در قسمت جنوبى گرم است.در استان شاهرود، نزولات جوى بسیار کم و غالباً به صورت ریزش باران است و میزان آن به طور متوسط به ۱۴۵ میلى‌‌متر در سال مى‌رسد. با توجه به اینکه میزان رطوبت نسبى با بارندگى نسبت مستقیم دارد،

  شاهرود، یکی از بزرگترین شهر های ایران و مرکز شهرستان شاهرود است. نام‌های قدیمی دیگری برای شاهرود که می‌توان نام برد عبارت است از «حنچره»، «شخره» و «شاخره» اشاره نمود.

  شاهرود، در حد فاصل دو نوع آب و هوای مرطوب و پرباران در شمال و کویری، در جنوب جای گرفته که آب و هوایی معتدل و مطلوب برای این شهر فراهم کرده و آن را در ردیف شهرهای خوش‌آب و هوای ایران قرار داده‌است.این شهر در حاشیه شمالی دشت کویر و در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز با موقعیت جغرافیایی ۲۵ دقیقه و ۳۶ درجه عرضی و ۵۸ دقیقه و ۵۴ درجه طولی با ارتفاعی معادل ۱۳۸۰ متر از سطح دریا در شمال خاوری واقع شده است.یکی از امتیازات مهم این شهرستان تنوع آب وهوا می‌باشد: قسمت جنوبی که در مجاورت کویر واقع شده آب و هوای نسبتاً گرم وخشک دارد، قسمت مرکزی و نواحی شرقی شاهرود دارای آب و هوای معتدل و نواحی شمالی آن کوهستانی با آب و هوایی نسبتاً سرد و خشک است.

  این پروژه (پروژه مطالعات اقلیم شاهرود)علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و تنظیم شرایط محیطی نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل word و ۲۰ صفحه می باشد.

  موفق و موید باشید.