مطالعات اقلیم شهرستان سمنان – Semnan city climate studies

  مطالعات اقلیم شهرستان سمنان – Semnan city climate studies

  مطالعات اقلیم شهرستان سمنان - Semnan city climate studies
  مطالعات اقلیم شهرستان سمنان – Semnan city climate studies

    مطالعات اقلیم سمنانآنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • موقعیت جغرافیایی استان سمنان

  • ویژگی های اقلیمی استان سمنان

  • شناخت عوامل اقلیمی

  • تابش آفتاب

  • دمای هوا

  • رطوبت هوا

  • جهت ساختمان با توجه به اقلیم سمنان

  • تابش آفتاب در استان سمنان

  • میزان بارندگی استان سمنان

  • بادهای استان سمنان

  • پوشش گیاهی استان سمنان

  • ویژگی های جمعیتی استان سمنان

  • نقش مصالح بومی در استان سمنان

  • ویژگی‌های معماری بومی و سنتی سمنان

  • عملکرد متفاوت مصالح ساختمانی در شرایط آب و هوایی مختلف

  • ویژگی‌های معماری جدید سمنان

  • منبع و ماخذ

  این استان با وسعتی برابر ۹۷۴۹۱ کیلومتر مربع ۸/۵ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است و مساحت آن حدود چهار برابر استان تهران میباشد.

  این استان از ۳۴ درجه و ۱۳ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و از ۵۱ درجه و ۵۱ دقیقه تا ۵۷ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی با مرکزیت شهرستان سمنان از جانب شمال به استان مازندران و گلستان، از جنوب به استان اصفهان، از مشرق به استان خراسان و از مغرب به استان تهران محدود است. 

  میانگین درجه حرارت سالانه شهر سمنان ۱۷/۸، شاهرود ۱۴/۱ و گرمسار ۱۷/۵ درجه سانتى‌گراد است. با توجه به این ارقام، سردترین شهر شاهرود و سپس دامغان و گرم‌ترین شهر، سمنان و سپس گرمسار است. میانگین حداکثر مطلق درجه حرارت در ماه‌هاى تیر و مرداد که گرم‌ترین ماه‌هاى سال در استان سمنان است، به ۲۵ درجه سانتى‌گراد و میانگین حداقل درجه حرارت در ماه‌هاى دى و بهمن که سردترین ماه‌هاى سال استان است به ۱۱- درجه سانتى‌گراد مى‌رسد. همچنین اختلاف حداکثر مطلق درجه حرارت بین گرم‌ترین و سردترین ماه‌هاى سال به ۳۱ درجه سانتى‌گراد مى‌رسد.

  این پروژه (پروژه  مطالعات اقلیم سمنان)علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و تنظیم شرایط محیطی نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل word و ۱۹ صفحه می باشد.

  موفق و موید باشید.