پروژه ی پاورپوینت برنامه فیزیکی مدرسه ابتدایی

  پروژه ی پاورپوینت برنامه فیزیکی مدرسه ابتدایی:

  پروژه معماری- پروژه ی پاورپوینت برنامه فیزیکی مدرسه ابتدایی

  پروژه ی پاورپوینت برنامه فیزیکی مدرسه ابتدایی

  پروژه ی پاورپوینت برنامه فیزیکی مدرسه ابتدایی آنچه در این پروژه خواهید دید:

  • مکان احداث مدرسه
  • فضاهای مورد نیاز یک مدرسه
  • کلاس های درس
  • دیوار
  • تهویه
  • وسایل گرمایشی
  • نور و پنجره
  • ضوابط پلکان
  • ضوابط آتش نشانی

   

   

  از آنجائیکه فرهنگ حیات جامعه است و همه ابعاد زندگی اجتماعی را دربرگرفته و مدار اصلی آن مردم هستند، بنابراین هدف هر سیاست فرهنگی که به همگانی کردن فرهنگ گرایش دارد و می‌خواهد فرهنگ اندوزی را در جامعه اعتلا بخشد باید متکی بر میراث فرهنگی (ایدئولوژی و فرهنگ ملی )آن جامعه و مشاهده رفتار جمعی و عنایت به نیازهای مردم در بستر زمان باشد. درایران تا چندی پیش، فرهنگ هیچگاه جداگانه و به عنون ارزش خاص (بنام فرهنگ و مثلاً در کنار آموزش)مطرح نبوده است. بلکه در همه جا در خانه، کاشانه و در محل کسب و کار در مکتب و مدرسه، زندگی همراه با فرهنگ اندوزی بوده است و این خود روش زندگی متأثر از میراث تاریخ ما بوده است.

  در دنیایی که اطلاعات، تکنولوژی متنوع مردم متغیر، با کمک شبکه‌های ارتباط جمعی (بخصوص سیستمهای ماهواره‌ای جدید که تمامی نقاط کره زمین را زیر پوشش خواهند گرفت) و روابط وسیع بین المللی و استفاده از کلیه امکانات و وسائل اشاعه فرهنگی، زندگی همه ملتها را دستخوش بحرانهای مختلف اجتماعی ساخته است، تنها توسعه و رشد فرهنگی بر پایه میراثهای فرهنگی است که می‌تواند معارف درونی و بیرونی جامعه را در تقابلی سودمند متعادل و فهم او را از جهان و انسان متکامل سازد، بدون آنکه هویت ملی خود را از دست بدهد و در برهوت دنیای امروز بدون جانپناه بماند.

  آنچه امروز به عنوان فرهنگ عرضه می‌شود یا در جنبه محدودی مخصوص طبقات ممتاز فرهنگی است و دسترسی به آن برای همگان بسیار دشوار و عموماً پرسوال و بی جواب و یا شبه فرهنگ است و صرفاً تولید و مصرف انبوره فرهنگی و به قصد پرکردن اوقات فراغت (با استفاده از وسائل ارتباط جمعی، تفریحات، ورزش و غیره) و در نتیجه بسیار ضعیف و بی مایه، عقیم و بی ثمر، موجب خودفراموشی و در مقابل استیلای فرهنگ بیگانه، درمانده می‌باشد، اولین و مهمترین گرایش اصلی در سیاست توسعه فرهنگی توجه به مبانی ایدئولوژیک جامعه و دستاورد فرهنگ ملی است.

  از این پروژه (برنامه فیزیکی مدرسه ابتدایی) میتوانید علاوه بر تحقیق مورد نظرتان برای سایر دروس معماری استفاده نمائید.

  این پروژه شامل۲۵اسلاید و یک فایل فشرده به حجم ۶۵۰kBمی باشد.

   

  موفق باشید.

   

  پروژه پاورپوینت,پاورپوینت معماری, برنامه فیزیکی , ضوابط,استاندارد, کلاس درس , پاورپوینت ,ضوابط پلکان,معماری

   

  5000 تومان – خرید