پروژه پاورپوینت دوره ی صفویه

  پروژه پاورپوینت دوره ی صفویه:

  پروژه معماری- پروژه پاورپوینت دوره ی صفویه

  پروژه پاورپوینت دوره ی صفویه

  پروژه پاورپوینت دوره ی صفویه  آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • صفویان که بوده اند
  • زمینه شکل گیری این دوره
  • معماری دوره صفوی
  • عومل سیاسی موثر بر این دوره
  • سبک معماری دوره صفوی
  • معرفی شهر اصفهان
  • برخی دیگر از معماری های این دوره

   

  صفویان دودمانی ایرانی و شیعه بودند که در سال های ۸۸۰ تا ۱۱۰۱ هـ . ش بر ایران فرمانروایی کرند . بنیانگذار دودمان پادشاهی صفوی , شاه اسماعیل یکم است که در سال ۸۸۰ خورشیدی در تبریز تاجگذاری کرد و آخرین پادشاه صفوی , شاه سلطان حسین است که در سال ۱۱۰۱ خورشیدی از افغان ها شکست خورد و سلسله صفویه سقوط کرد .

  یدایش این دولت که باید آن را سرآغاز عصر تازه ای در حیات سیاسی و مذهبی ایران دانست موجب گردید استقلال ایران بر اساس مذهب رسمی تشیع و یک سازمان اداری بالنسبه متمرکز ، تامین گردد . گذشته از آن تاسیس و استقرار این دولت زمینه ای را فراهم ساخت تا خلاقیتهای فرهنگی و هنری معماری ، تداوم و امکان تجلی و رشد یابد و نمونه های بدیعی از این امور (‌ به ویژه در زمینه هنر و معماری ) پدید آید . با آغاز روابط سیاسی با دولتهای اروپایی و سرزمینهای همجوار ، بازرگانی توسعه یافت . لازم به ذکر است که این امر موجب تحول در اقتصاد داخلی گردید و این تحول در تولید و فروش ابریشم و ایجاد مراکز بزرگ بافندگی بسیار موثر افتاد .

  در سال ۹۰۷ ه.ق. شاه اسماعیل اول (‌ فرزند شیخ صفی الدین) با کمک قزلباشان منتسب به خانقاه اردبیل ، پس از شکست فرخ یسار ( پادشاه شروان ) و الوند بیگ آق قویونلو ، شهر تبریز ( پایتخت دولت آق قویونلو ) را به تصرف درآورد . در همین شهر بود که دولت صفوی را بنیان نهاد و مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی ایران اعلام کرد . او در نخستین سالهای سلطنت خود تمامی قدرتهای خود مختار داخلی را برانداخت و زمینه ایجاد حکومت مرکزی را فراهم ساخت . با اینکه تاسیس دولت صفوی به دست شاه اسماعیل در سال ۹۰۷ ه.ق. انجام گرفت ولی علل و عوامل تکوین این دولت به دو قرن قبل از آن بازمی گشت.

  این پروژه(پروژه پاورپوینت دوره ی صفویه)علاوه بر تحقیق مورد نظرتان, برای درس معماری اسلامی موثر است.

   

  این پروژه شامل ۱۴ اسلاید می باشد.

   

  موفق باشید

   

   

   

  پاورپوینت معماری, دوره صفوی, معماری صفوی, اصفهان نصف جهان ,معماری اسلامی, پاورپوینت معماری , عوامل سیاسی دوره صفوی , تحلیل بنا, سبک دوره صفوی  , پاورپوینت معماری