دانلود پاورپوینت گره و کاربندی

  دانلود پاورپوینت گره و کاربندی

  دانلود پاورپوینت گره و کاربندی – پاورپوینت گره کاربندی – پاورپوینت گره – انواع گره – انواع کاربندی – گره و کاربندی – اجزای گره – اجزای کاربندی

  گره و کاربندی

  —تاریخچه کاربندی

  —اولین نمونه کاربندی که تا امروز شناسایی شده در مسجد جامع شیراز که متعلق به دوره صفاریان در قرن نهم بوده.این نمونه از کاربندی که در مسجد قرطبه در اسبانیا قدیمی تر است..

  —از قرن چهارم نمونه های کامل تری و بهتری از کاربندی است.مثل مسجد جامع نایین

  از قرن هفتم هجری قمری بعد از حمله مغول ها به ایران کاربندی به دلیل قابلیت منحصر به فرد به صورت فراگیر در تمام نقاط ایران استفاده شد

  کاربندی

  کاربندی نوعی بوشش است که تشکیل شده از تیر طاق هایی با قوس معیین که تحت یه سری قواعد هندسی ویژه ایی همدیگرو قطع می کند

  آنچه در این پروژه خواهید دید:

  • —تاریخچه کاربندی

  • کاربندی

  • اضلاع کاربندی

  • گونه شناسی کاربندی

  • کاربندی رسمی مرکب

  • کاربندی رسمی خاص

  • کاربندی سوار

  • کاربندی دو چفدی

  • کاربندی گسترش

  • گره

  • گره سرمه دان قناس

  • واگیره

  • آلت گره