پاورپوینت معماری بیونیک

  پاور پوینت معماری بیونیک (الگو برداری سازه ای و فرمی از طبیعت)

         پاورپوینت معماری بیونیک 

   

  پاور پوینت معماری بیونیک (الگو برداری سازه ای و فرمی از طبیعت)

   

  پاور پوینت معماری بیونیک (الگوبرداری سازه ای و فرمی از طبیعت)

  فهرست مطالب :

  مقدمه

  نگرشهای مختلف به طبیعت و پیشینه آنها

  مفهوم واژه ی بیونیک 

  معماری بیونیک 

  ۵ اصل مهم معماری بیونیک از نظر چارلی لوکستون 

  الگوبرداری سازه ای و فرمی ازطبیعت

   طبیعت ترکیب زیبایی و فرم سازه ای

  استخوان بندی در معماری

  مراتب پدیدهای طبیعت و طراحی حاکم بر وجود آن ها

  ساختار های طبیعی غیر زنده

  کوهها

  ساختارهای جانوری

  بدن انسان

  حیوانات 

  ساختارهای گیاهی 

  الهام از گیاهان آوندی و انشعابات درختان درطراحی سازه های معماری

  درخت

  فرم درختی

  شاخه

  نحوه مقابله با نیروها در طبیعت

  روشهای مقابله با نیروهای استاتیکی و دینامیکی در طبیعت

  گلها

  شیوه صحیح الگو برداری از هندسه طبیعت در معماری

  نتیجه گیری

  منابع

  این پروژه شامل ۸۸ اسلاید عکس همراه با متن میباشد .

  مقدمه:

  «طبیعت»همواره به عنوان منبع تقلیدوالهام،مورد نظر اندیشمندان بشری در عرصه های علمی و هنری بوده است که در میان طیف هنرمندان «معماران» جایگاه والایی در استفاده و تقلید در زمینه «الگو برداری های فرمی» ، «الگو برداری های محتوایی» ، «الگوبرداری از قوانین طبیعت» داشته اند. بر این اساس بوده است که هستمند بشری در روند زیست سکونتگاهی خود در طول تاریخ، طبیعت را مامن و کاشانه خویش دانسته و در همان محیط طبیعی بکر، به سکونت پرداخته و معنای هستی خویش را از محیط طبیعی خویش دریافت داشته است. پس از طی سال ها بر آن بوده است، تا طبیعت را یگانه «معلم» خویش بداند و چنان طفلی از «مادر» خویش که همان طبیعت بوده است، راه و رسم سکنی گزینی در زمین را بیاموزد. این «آموزش طبیعت به انسان» و نوع و محتوای «یاد گیری هستمند بشری از طبیعت» بوده است که سرچشمه الهام بخشی برای آفرینش های هنری و تکنیکی خاصه در عرصه علم معماری بوده است. در هر حال، طبعت توانسته سرچشمه ای برای الگو برداری قلمداد شود. (مهندس هادی محمود نژاد،معماری زیست مبنا،۱۳۶۱-)

  مفهوم واژه ی بیونیک


  واژه ایی به نام “بیونیک” از ترکیب دو لغت “بیولوژی” و “تکنیک” به معنای زیستار شناختی یا بکارگیری اندام‌های ساختگی طبیعت که به فارسی “زیست فنی” میباشد بیان گردیده است.
  بیونیک را علم سیستم‌هایی که شالوده و پایه ی تمامی سیستم‌های زنده‌اند میدانند. امروزه هرجا سخن از تکنولوژی به میان می‌آید تصویر همان دستاوردهای مهم تکنولوژی به ذهن می‌آید اما اگرکمی به مسیرتکنولوژی دقت کنیم هر پدیده صنعتی یا ساختمانی، از الگوی زنده طبیعت الهام گرفته است. هم اکنون بیونیک از هر جهت، هنر به کارگیری دانش سیستم‌های زنده در حل مسائل فنی است. از رهاورد تحقیقات علمی، با تلفیق دو واژه «بیولوژی» و «تکنیک»، ‌علم «بیونیک» را به عنوان دانشی که مسایل فنی را از را ههای زیستی حل می‌کند، بنا نهاده‌اند .

   

  14000 تومان – خرید