پاورپوینت مدرسه و مسجد آقا بزرگ کاشان

  پاور پوینت مدرسه و مسجد آقا بزرگ کاشان

  پاورپوینت مدرسه و مسجد آقا بزرگ کاشان

  پاور پوینت مدرسه آقا بزرگ کاشان

  این پاور پوینت شامل :

  • دست نوشته
  • بررسی معماری مدرسه آقا بزرگ کاشان
  • تاریخچه
  • گذری در بنا
  • سر در  ورودی
  • بادگیرها
  • محراب مسجد
  • ملحقات صحن شرقی ،صحن غربی و آرامگاه خاندان نراقی
  • مدرسه علمیه
  • ملحقات صحن جنوبی طبقه ی تحتانی
  • تلفیق برابر دو عمکرد مسجد و مدرسه
  • نظام هندسی بنا
  • ترکیب حجمی
  • تناسبات
  • انطباق با اقلیم
  • انواع فضاهای باز نیمه باز و بسته
  • تزئینات
  • جایگاه تاریخی-معماری بنا ” است که شامل 45 اسلاید متن همراه با عکس میباشد .

  جایگاه تاریخی-معماری بنا :

  بنای مسجد – مدرسه آقا بزرگ کاشان زمانی ساخته شده که اولین نشانه های تأثیر پذیری معماری ایران از غرب مشاهده می شود. تقریباُ همزمان با این بنا، بناهایی چون عالی قاپو و کاخ گلستان با الهام از معماری غرب ساخته شده اند، همچنین گروه دیگری از بناها بخصوص مساجدی که زمان پادشاهی محمد شاه قاجار در شهرهای مختلف ساخته شده اند مانند مسجد امام تهران با الهام کامل از معماری سنتی بویژه معماری صفویه راه معماری سنتی را پیموده اند، اما بنای مورد بحث هیچ یک از این دوراه را نرفته است. در عین اینکه می توان این بنارا کاملا منطبق با شیوه معماری سنتی ایران دانست، نمی توان منکر تفاوتها و نوآوریهای گاه غیر قابل بیان آن با بناهای گذشته شد. گویی معمار این بنا هم متوجه تغییرات زمانی خود بوده و هم به ارزش های پایدار معماری گذشته این سرزمین بخوبی واقف بوده است. استفاده از اختلاف سطح و طبقات و بازی با احجام با درک تازه ای از فضا و برخوردی بی پیرایه با تزئینات، در این بنا نوید نگرشی نو و هماهنگ با زمانه نو را می داد. اما معماری ایران به راه دیگری افتاد و این بنا بعنوان معدود نمونه هایی از این دست باقی ماند. اکنون می توان در نگاه به گذشته معماری ایران به این بنا بعنوان نمونه ای که بیشتر متعلق به امروز است، نگریست .

  4000 تومان – خرید