دانلود بررسی معماری چدن

  دانلود بررسی معماری چدن

  دانلود بررسی معماری چدن
  دانلود بررسی معماری چدن
  • دانلود بررسی معماری چدن – Iron architecture

  • ایده آدام اسمیت

  • ورود آهن به معماری

  • تأثیر آهن در معماری مدرن

  • معماری

  • نخستین پل چدنی

  • شیکاگو

  • پیشگامان طراحی مدرن

  • تکنولوژی تولید فولاد

  دانلود بررسی معماری چدن : در سال ۱۷۸۰ یعنی حول و حوش انقلاب فرانسه، انگلیسی ها یک توسعه نسبتاً پایداری را تجربه می کردند. بنابراین خیلی زود به انقلاب صنعتی دست پیدا کردند. انقلاب صنعتی به تحولاتی می گویند که منجر به ایجاد خطوطی شد که تولید را خیلی سریعتر و در مقیاس انبوه تری ایجاد می کرد. تئوریسین معروف سرمایه داری یا لیبرالیسم را با نام آدام اسمیت می شناسیم که کتاب ثروت ملل را نوشت و معتقد بود ثروت یعنی تولید آدام اسمیت گفت ثروت یعنی تولید اقتصادی (تولید کالاهای با ارزش اقتصادی) گفت: دولتها نباید در اقتصاد دخالت کنند. (اقتصاد لیبرال) بر اساس عرضه و تقاضا قیمتها تعمین می شود. بر اساس تقاضا آن چه باید تولید شود مشخص می شود. باعث ایجاد خلاقیت در تولید می شود. با چه مکانیزمی فقر از بین می رود؟ یک نفر که سرمایه دارد تشخیص می دهد که یک کالا مورد نیاز مردم است و آن را تولید می کند. این به منزله ایجاد یک خط تولید بزرگ است..