پروژه خانه فرهنگ و رصد خانه

  Stitched Panorama

  پروژه خانه فرهنگ و رصد خانه

  پروژه خانه فرهنگ و رصد خانه -پروژه معماری-پروژه طرح و معماری-پروژه کارشناسی معماری-پروژه طرح نهایی-پروژه فرهنگی-خانه فرهنگ و رصد خانهطراحی خانه فرهنگ و رصد خانه –پروژه خانه فرهنگ و رصد خانه

   خانه فرهنگ و رصد خانه

  خانه فرهنگ و رصد خانه

  خانه فرهنگ و رصد خانه

  خانه فرهنگ و رصد خانه

  خانه فرهنگ و رصد خانه آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • پروژه خانه فرهنگ و رصد خانه

  • پلان

  • نما

  • برش

  • پلان ستون گذاری

  خانه فرهنگ و رصد خانه هنر تلاشی مستقل است و مانند سایر تلاشهای انسانی از شرایط مادی موجود تاثیر می پذیرد،با سیاست ،دین و با دیگر واکنشهای ما در برابر سرنوشت انسانیمان رابطه های ضروری دارد،مردم همه تا حدودی هنرمندند،همه هنرمندان جملگی انسانند ،پدرند،فرزندند،رفیقند و شهروندند.هنرمند نوعی خاص از انسان نیست بلکه هر نوع انسان نوع خاصی از هنرمند است یعنی اینکه همه انسانها در ابتدا هنرمند آفریده میشوند ولی چون سرشت هنری آنها امکان دارد با هم متفاوت باشد یکی موسیقیدان ،یکی پیکر تراش و.. میشود.و تربیت است که این استعدادها را شکوفا و یا اینکه آنها را خفه میکند.موضوعی که قابل ذکر است اینکه هرچند ممکن است نتوان همه را هنرمند کرد یعنی تربیت موثر نیافتد و هنر مندان پدید نیایند ولی باید کاری کرد که تا حداقل شامه مردم کور نشود و بتوانند هنرها را تشخیص بدهند و نسبت به آنها بی تفاوت نباشند.

  باید در الگوی فرهنگ ،برای هنر جایی باز کنیم و از این طریق ماهیت اساسی آنرا حفظ کنیم ،هنر باید مثل نان و آب از لوازم زندگی باشد و بعنوان بدیهیات زندگی پذیرفته شود.تولید هنر یک فرآیند اجتماعی-فردی است و مواد خام تولید آن تصور و تخیل هنرمند میباشد،با وجود همه تاثیر گذاریهای هنر و با وجود تلاشهای پیگیر محققین در سراسر تاریخ اندیشه برای شناخت هنر این پدیده هنوز بطور جامع تعریف نشده است و هر کس از یک زاویه و منظر گاهی به آن نگریسته است ،بطور مثال در قدیم گاهی اوقات انجام کاری با مهارت زیاد را هنر میپنداشتند،به همین خاطر صنعتگران را نیز هنرمند میگفتند این برداشت از هنر چیزی بود که در روم و یونان باستان هم رواج داشت.

  این پروژه (پروژه خانه فرهنگ و رصد خانه) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایل اتوکد می باشد.

  موفق و موید باشید

  9000 تومان – خرید