مطالعات اقلیم گرگان

  اقلیم گرگان

  مطالعات اقلیم گرگان

  مطالعات اقلیم گرگان

   مطالعات اقلیم گرگانآنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • موقعیت استان گلستان

  • ویژگی های اقلیمی استان گلستان

  • بادهای استان گلستان

  • پوشش گیاهی استان گلستان

  • ویژگی شهر گرگان

  • جمعیت شهر گرگان

  • ویژگیهای طبیعی شهر گرگان

  • اقلیم شهر گرگان

  • موقعیت تابش خورشید در عرض جغرافیایی شهر گرگان

  • میزان بارندگی شهر گرگان

  • ویژگی بادهای شهر گرگان

  • معماری شهر گرگان

  با توجه به نحوه قرار گرفتن رشته کوه‌های البرز و جلگه‌های سواحل جنوبی و شرقی دریای خزر و نیز با توجه به تأثیر عرض و ارتفاع جغرافیایی، دوری و نزدیکی به دریا، وجود بیابان‌های جنوبی ترکمنستان، وزش بادهای محلی و پوشش متراکم جنگلی، استان گلستان از نظر اقلیمی به سه بخش آب و هوای معتدل گرم و بارانی با زمستانی ملایم در حدّفاصل بین قره سو و کوهستان، آب و هوای صحرایی گرم در ناحیه اترک و گرگان رود و آب و هوای بیابانی گرم و خشک با بارندگی کم در ناحیه کوچکی از شمال منطقه گرگان تقسیم می‌شود.استان گلستان از لحاظ برخورداری از میراث طبیعی، کم‌نظیر است. تنها پارک ملی گلستان دارای زیست متنوع جنگلی و استپی است که محل زیست گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی است. مردم شهرستان گرگان به لهجه فارسی تکلم میکنند و لهجه های گرگانی، سیستانی و مازندرانی و ترکمنی نیز رایج میباشد. بیشترین تعداد جمعیت گرگان را مسلمانان شیعه تشکیل میدهند.شهر گرگان بعلت قرار گیری در نزدیکی دریایی خزر از یکسو و وجود جبال البرز در جنوب و جنوب شرقی آن از سوی دیگر ، تحت تأثیر انتقالات آب و هوایی حوزه دریای خزر قرار دارد . گرگان در فاصله ۳۶ کیلومتری از دریای خزر و ۱۸ کیلومتری از سلسله جبال البرز در دامنه شاه کوه قرار دارد

  این پروژه (پروژه مطالعات اقلیم گرگان) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و تنظیم شرایط محیطی نیز مناسب می باشد.

  این فایل به صورت word و شامل ۲۵ صفحه می باشد که قابل ویرایش است.

  موفق و موید باشید.

  5000 تومان – خرید