بررسی پیشه پیش قراولان در دوران مدرن Forerunners of modern

  بررسی پیشه پیش قراولان در دوران مدرن Forerunners of modern

  بررسی پیشه پیش قراولان در دوران مدرن Forerunners of modern
  بررسی پیشه پیش قراولان در دوران مدرن Forerunners of modern

  بررسی پیشه پیش قراولان در دوران مدرن – Forerunners of modern

  مقدمه

  در اوایل قرن ۱۹ انقلاب فرانسه موجب بدبینی نسبت به روشنفکری شد

  “مارکس “رهبری اقتصادی

  ویلیام موریس

  استن کراس

  آرت نوو

  انسان مدرن

  ویولودوک

  آنتونی گائودی

  اثار گائودی

  سبک آرنوو در فرانسه 

  بررسی پیشه پیش قراولان در دوران مدرن Forerunners of modern انقلاب فرانسه موجب بدبینی نسبت به روشنفکری شد، چون انقلاب فرانسه جریان های خون باری را به دنبال داشت منجر به رشد دیدگاه های رمانتیسمی شد.ولی در نیمه ی دوم قرن ۱۹ یک طبقه به طبقات اجتماعی اضافه شد که حقوق طبقات پایین تر را زیر پا می گذاشتند. سرمایه داری افراطی و سرمایه داری کلان باعث شد که طبقه ی پایین شورش کرده و حق خود را بگیرند، این شد که دوباره ارزش های روشنگری ( برابری ، برادری ، آزادی ) دوباره احیا شد و علم باوری جدید شکل گرفت که به سیزئورالیسم معروف شد.از طرفی به خاطر مساله ایده برداری به جای کپی برداری باعث شد یک وضعیت دیالکتیک به وجود آید.این دیدگاه نقطه مقابل دیدگاه های محافظه کارانه ی مدرسه ی بوزار قرار می گیرد که سبکی پر از تزئینات که هدفش از هدف اصلی معماری دور شده است.

  تزئین گرایی افراطی و معماری غیر اخلاقی باعث شده بود که هدفش فقط قدرت نمایی و نشان دادن آن اختلاف طبقاتی با افراط در تزئینات شود، وسبب رشد آنتی تز آن یعنی رفتن به سمت معماری ساده تر شد.در آن زمان پروتستان در برابر کاتولیک قیام کرد و با آن تجمل گرایی مخالفت کرد . در این دوره نیز سیزئورالیسم یا همان علم گرایی و روشنگرایی جدید رودروی آن تجمل گرایی و افراط گرایی محافظه کارانه ، در واقع آن سرمایه دارانی که در راس حکومت ها قرار گرفته بودند جای گرفت.”مارکس “رهبری اقتصادی و سیاسی را در دست گرفت و با ارایه ی تئوری مارکسیسم رودروی سرمایه داری قرار گرفت . از طرفی نائورالیسم در هنر، ایده برداری از طبیعت را به جای کپی برداری ترویج می کرد…ادامه مطلب در فایل دریافتی که شامل ۱۴ صفحه فایل Wordمیباشد….

  با تشکر از خرید شما.

  3500 تومان – خرید