بررسی موزه هنرهای معاصر تهران

  برسی موزه هنرهای معاصر تهران

  معماری  و تاریخچه موزه هنرهای معاصر تهران

  معماری  و تاریخچه و کانسپت موزه

  بررسی موزه هنرهای معاصر تهران
  بررسی موزه هنرهای معاصر تهران

  ساختمان موزه هنرهای معاصر تهران به مثابه اثر ی هنری است که هنر معاصر ایران وبخشی از تاریخ هنر مدرن جهان را نمایندگی می کند

  ¨معماری منحصر به فرد مدرن این موزه ، الهام گرفته شده

  ¨ازمعماری سنتی ایران است که مفهومی فلسفی با خود به همراه

  ¨دارد و با استفاده ازطاقهای مرسوم روستایی ونورگیرهای برگرفته

  ¨ ازبادگیرهای کویری طراحی شده است. وطرح مارپیچ داخلی آن

  ¨از الگویی کاملاً مدرن پیروی  می کند.

   

  7000 تومان – خرید