دانلود اصول طراحی مهد کودک

  دانلود اصول طراحی مهد کودک

  طراحی مهد کودک-دانلود رایگان پروژه معماری-پروژه پی دی اف معماری-pdf – معماری – پروژه مهدکودک – طرح و معماری- طرح نهایی معماری- طراحی مهدکودک –دانلود اصول طراحی مهدکودک

  طراحی مهد کودک

    دانلود اصول طراحی مهد کودک آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • دانلود اصول طراحی مهد کودک

  دانلود اصول طراحی مهد کودک   برای کودکان هم سهمی قائل باشیم.

  ما باید تمام زوایای زندگی کودکان را مورد بررسی قراردهیم تا بتوانیم براحتی برای شکل گیری شخصیت آنها طراحی کنیم و بدانیم که آنها نیز مانند بزرگسالان درخانه، فضاهای آموزشی، فضاهای عمومی و سایر فضاهای موجود درشهر درحال زندگی هستند و با شناسایی این موارد قادر خواهیم بود فضایی مناسب با رشد و تربیت کودکان مهیا سازیم.

  بدانیم که آنها خواستار چه فضاهایی هستند ونیز آن ها ار به طور خاص مد نظر قراردهیم. سی سال اخیر در زمینه کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان شاهد پیشرفتهای گسترده ای بوده ایم.

  درسال ۱۹۹۱ از سیزده کودک دوازده کودک به سن یکسالگی رسیدند درحالیکه این رقم درسال ۱۹۶۰ تنها پنج نفر از شش کودک و درسال ۲۰۰۰ ضریب زنده ماندن کودکان به ۱۹ نفر از بیست کودک رسید.

  طی دهه آینده برای نجات یک کودک از مرگ احتمالی هزینه و نیروی فراوانی صرف خواهد شد و این طبیعی است. اما برای دوازده کودکی که ازمیان سیزده کودک زنده می مانند چه کاری انجام می شود.  و  نورادان و چه کسی دراندیشه سالهای آموزش و تربیت آنهاست؟ چه کسی فراتر از زنده ماندن طبیعی را در نظر دارد و جرأت می کند این پرسش را مطرح سازد که زنده ماندن آری اما برای چه آینده ای؟ دراکثر موارد این کودکان محکوم به زندگی در وضعیتی آکنده از رنج و محدودیت هستند که از همان سالهای تعیین کننده کودکی و رشد جسمی، روانی، اجتماعی وعاطفی آنها را به مخاطره می اندازد.

  این پروژه (پروژه  دانلود اصول طراحی مهد کودک) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طراحی و معماری و طرح نهایی نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل pdf و در ۲۸صفحه می باشد.

  موفق و موید باشید.

  10000 تومان – خرید