دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری

  دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری

  دانلود رایگان پروژه معماری-مطالعات  دانشکده معماری-ppt – معماری – تحلیل  دانشکده معماری -تحلیل معماری– خدمات شهری- پروژه تحلیل- دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری-دانلود پاورپوینت معماری  دانشکده معماری- دانشکده معماری-دانلود پلان  دانشکده معماری-دانلود نقشه رایگان  دانشکده معماری-معماری  دانشکده معماری

  دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری

  دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری

  • الگوهای استفرار دونی فضاهای دانشکده

  • برنامه فیزیکی دانشکده معماری

  • بررسی دانشکده های معماری ایران

  دانشکده معماری
  دراسفند ۱۳۳۹ دریک ساختمان اجا ره ای درمنطقه یو سف آباد فعالیت خود را آغازکرد.

  سایت اصلی دانشگاه درمنطقه اوین درکه درسال ۱۳۳۴ توسط دکترجهان آرا طراحی واحداث گردید.

   نوع ساختمان با اسکلت فلزی با نمای آجر وسنگ می باشد .

   کل سا ختمان به صورت یک فضای بسته بدون نظم خا ص می باشد یعنی عملکردهای مختلف براساس دیاگرامی در کنارهم قرار گر فته اندو راهروهای سرپوشیده داخلی کلیه فضا ها را در دو طبقه به هم ار تباط می دهدبخش اداری خدماتی و آمو زشی تو سط یک حال مر کزی به هم متصل می شو ند و این حال اصلی ترین فضای تجمع می باشد در بال جنو بی آتلیه های کو چک و بزرگ معما ری قرار دارد در بال شرقی کلاس نظری-کارگاه ها و کتا بخانه در این مجمو عه نا منظم سا زمان یا فته اند .

  یکی از اصول مهم و اساسی در طراحی معماری شناخت و تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف طرح و عملکرد ها ست که خود چار چوب و پا یه ای برای برنامه ریزی فیزیکی و آغاز کار کا لبدی و معما ری دارد .

  هدف:

  رسیدن به نتیجه ی مطلو ب که بر خورد صحیح و منطقی با نیاز های طرح است که راه حل هایی ایجاد می کند .

  مهمترین بخش یک دانشکده را فضای آمو زشی آن که ۲۵ تا ۳۵ در صدشا مل می باشد را تشکیل می دهد.

  این پروژه (پروژه  دانلود برنامه فیزیکی دانشکده معماری) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل ppt و ۶۰ اسلاید می باشد.

  10000 تومان – خرید