بررسی نهضت‌ رومانتیک در معماری قرن ۱۹ Romantic

  بررسی نهضت‌ رومانتیک در معماری قرن ۱۹ Romantic

  بررسی نهضت‌ رومانتیک در معماری قرن ۱۹ Romantic
  بررسی نهضت‌ رومانتیک در معماری قرن ۱۹ Romantic
  •  بررسی نهضت‌ رومانتیک در معماری قرن ۱۹ – Check romantic movement in 19th-century architecture

  • مقدمه

  • بازگشت به طبیعت  تخیلات و احساسات در این مکتب جای دارند

  • معماری دیگری به نام پیتر برنز

  • معماری کلاسیک نماد منطق گرایی

  • ساختار طبقاتی قرن ۱۹

  • نماد گرایی تاریخی

  • ملی گرایی از فرانسه شروع شد

  • دوره امپراطوری دوم

  بررسی نهضت‌ رومانتیک در معماری قرن ۱۹ Romantic ناپلئون نه در ورسای و نه در کاخ لوور اقامت گزید . بلکه در کاخی به نام لوگزامبورگ اقامت کرد . طاق نصرت ناپلئون تنها اثر شاخص دوره ناپلئون است . که به شیوه کلاسیک یک طاق نصرت ساخت به شیوه رومی برای یادواره پیروز هایی او .ناپلئون از معدود نوابغ نظامی تاریخ بود که همان طور که خودش می گفت او یک نابغه نبود بلکه خیلی اهل مطالعه بود . تاریخ را مطالعه می کرد و جنگ های تاریخی را به دقت مطالعه می کرد . و از ان جنگ ایده ها می گرفت . وی در میدان اتووال طاق نصرت را ساخت .دونماد شاخص پاریس در واقع برج ایفل و طاق نصرت ناپلئون است . در قرن نوزدهم ریشه های اصلی مدرنیسم . بوجود امد .

  قرنی که در ان یک انقلاب فکری و انقلاب اقتصادی رخ داد. بیشترین وعمیقترین ریشه های تفکرات مدرن در قرن نوزدهم است . و به صورت علم باوری و سوسیالیست تجلی پیدا کرد .اوایل قرن بدبینی زیادی نسبت به انقلاب فرانسه ٰ ارزش های روشنگری و ناپلئون وجود دارد . و دوباره انتی تزهای محافظه کار جلوی پیشرفت را می گیرند . یک نهضت ملی گرایانه شکل گرفته بود واروپایی ها هم تحت این نهضت سعی کردند یک دولت ملت تشکیل دهند . مثلا کشورهای شرق اروپا زیر یوغ عثمانی بودند که هیچ کس سنخیتی با انها نداشت . المانی ها تحت نفوذ فرانسه هویت ملی را از دست دادند . تا قبل از این حکومت های ارگانیک تحت ارزش های نژاد و قومیت گرایی و …. می چرخیدند ادامه مطلب در فایل دریافتی میباشد که دارای ۹ word صفحه میباشد…

  با تشکر از خرید شما..

  3500 تومان – خرید