دانلود پروژه معماری در دوران رنسانس – Architecture in the Renaissance

  دانلود پروژه معماری در دوران رنسانس – Architecture in the Renaissance

  دانلود پروژه معماری در دوران رنسانس - Architecture in the Renaissance
  دانلود پروژه معماری در دوران رنسانس – Architecture in the Renaissance

  دانلود پروژه معماری در دوران رنسانس – Architecture in the Renaissance

  • نگاهی گذرا به معماری رنسانس

  • رنسانس اولیه 

  • معماری رنسانس

  • تفاوت مجسمه سازی رنسانس و گوتیک

  • تفاوت معماری در دوره های مختلف

  • سانتا ماریا دلفیوره

  • معماری رنسانس

  • تفاوت معماری رنسانس و گوتیک

  • تفاوت های تاریخ رنسانس و گوتیک

  • معمار رنسانس آلبرتی

  • تفاوت های معماری رم باستان با رنسانس

  • فلسفه معماری گوتیک

  • ویژگی معماری رنسانس

  • علل و چگونگی نابودی ایتالیا

  • اتحاد طبقه سرمایه دار با پاپ کلیسا

  • بکارگیری معماری رنسانس برای دستگاه کلیسا

  • ورود پاپ به واتیکان و ایجاد فصل جدید در تاریخ رنسانس

  • علل فروپاشی دوره طلایی

  • علت نام‌گذاری به این شکل

  • کلیسا محل حکومت

  • تأثیر معماری و محیط بر هم دیگر

  • اولین دشمن عمده در دوره ی رنسانس

  • منرنیزم

  معماری در دوران رنسانس – Architecture in the Renaissance معماری رنسانس  را به سه دسته تقسیم می کنند رنسانس اولیه رنسانس متعالی و منریزم یا شیوه گرایی که آخری خیلی رنسانس حساب نمی شود. دقیقاً همین سیر در ایتالیا طی شد. در ایتالیا این دوره رنسانس خیلی به درازا نینجامید زیرا‌ ایتالیا قدرت اقتصادیش را در پایان قرن ۱۵ کم کم از دست داد. شیوه گرایی که در نیمه دوم قرن ۱۶ است معادل است با پس رفت، خرابی و ویرانی ایتالیا در جنگ بااسپانیا و فرانسه که منجر به از بین رفتن تمدن پیشرفته ان شد.

  پس رنسانس یک مرحله مقدماتی و موقت در اروپا بود و نتوانست در اروپا پایدار بماند اما میراثش در اروپا باقی ماند و بعد به آلمان منتقل می شود و جالب اینجاست که آلمان هم دوره کوتاه تکنولوژی را طی کرد و ان هم به همین سرنوشت دچار شد و بعد از آن انگلیس و هلند این میراث را حفظ می کنند و به سرانجام می رسانند. رنسانس اولیه بین ۱۵۰۰- ۱۴۰۰ میلادی (قرن۱۵) به ایتالیایی گفته می شود کواتر و چنتو که در همه زبان ها این کلمه معروف هست و وقتی می خواهند بگویند هنر رنسانس می گویند…ادامه در فایل دریافتی که دارای ۱۳ صفحه فایل Wordمیباشد.

  با تشکر از خرید شما..