پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در معماری

  پاورپوینت خلاقیت در معماری

  پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در معماری

  پاورپوینت خلاقیت و نو آوری در معماری

  خلاقیت

  تعریف خلاقیت

  تصورات مؤثر در خلاقیت

  چرا خلاقیت مهم است؟

  فرایند خلاقیت

  خصوصیات افراد خلاق

  روش‌های رفتاری برای تقویت قدرت خلاقیت

  روش‌های عملی برای تقویت قدرت خلاقیت

  موانع رفتاری و ارزشی بروز خلاقیت

  موانع خلاقیت 

  ۱۰ مورد از رایج‌ترین ترس ها که موانع خلاقیت محسوب می شوند و راهکارهای  مقابله با آنها

  دیدگاه در مورد فرهنگ آفرینندگی در ایران

  نمونه هایی از خلاقیت در معماری

  نمونه موردی خلاقیت و نوآوری در معماری

  منابع

  این پروژه شامل ۹۱ اسلاید میباشد .

  تعریف خلاقیت

  خلاقیت مفهومی است که تعریف‌های آن در طول زمان تغییراتی کرده‌است و پژوهشگران مختلف تعاریف متعددی برای آن ارائه نموده‌اند
  که البته اشتراک معنایی زیادی دارند .
  به عنوان مثال تورنس ، خلاقیت را به عنوان نوعی مسئله‌گشایی مد نظر قرار داده‌است . به نظر وی تفکرِ خلاقِ مختصر عبارتست از فرایند حس اطلاعات  ، فرضیه ‌سازی درباره ی حل مسائل و رفع کاستی‌ها ، ارزیابی و آزمودن فرضیه ها ، بازنگری و همچنین می‌گوید حدس ، موتور محرکه خلاقیت مهارت ذهنی برای تولید ایده تازه می‌دا ند .

  خلاقیت شامل تولید چیزی است که هم اصیل و هم ارزشمند باشد و نشأت گرفته از فرایند های خود آگاه و ناخود آگاه  انسان می‌باشد. البته برخی هم معتقدند جان مایه خلاقیت تولید یک ایده است .

  و ارزشمندی امری افزون شده است که در زمینه‌هایی دیگرمانند ارزشمند بودن از نظر تجاری سازی، فرهنگ ، علم ، فنا وری و سایر زمینه‌ها مطرح می‌شود. اما به لحاظ روانشناختی، توانایی (به مثابه یک مهارت تقریباً قوام یافته) نوفهمی و ساخت ایده ی نو و تازه، از دیدگاه یک دیدگاه علمی محصولات تفکرتمام جوهر خلاقیت است. (رجایی ۱۹۶۰)

  خلاقیت یعنی دیدن چیزی که پیشاپیش وجود ندارد؛ باید دریابیم چگونه می توانیم آن را به هستی فراخوانیم و به این ترتیب همبازی هستی شویم .