ضوابط طراحی خوابگاه دانشجویی

فایل رایگان  ضوابط طراحی خوابگاه دانشجویی -پروژه معماری-پروژه رایگان-پروژه کارشناسی معماری-طرح ومعماری-پروژه ضوابط طراحی خوابگاه دانشجویی-ضوابط ساختمان–فایل  ضوابط طراحی خوابگاه دانشجویی -فایل رایگان  ضوابط طراحی خوابگاه دانشجویی

  طراحی خوابگاه دانشجویی

ضوابط طراحی خوابگاه دانشجویی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

ضوابط طراحی خوابگاه دانشجویی

در دنیای امروز، دانشگاهها درجهت رشد وتعالی جامعه نقشی کلیدی وحیاتی ایفا می کنند به همین دلیل در بسیاری از جوامع برای گسترش کمی وکیفی مراکز آموزش عالی ، قدم های حساب شده ای برداشته می شود. یکی از مواردی که در جهت توسعه این مراکز اهمیت بسیاردارد ، امکانات رفاهی و در رأس آنها تأمین محل اسکان دانشجویان (خوابگاه) است. اگر « پرورش نیروی انسانی سازنده و متخصص مورد نیاز جامعه » را یکی از اهداف اصلی دانشگاه قلمدادکنیم ، توجه به نیازمندیها و مسائل دانشجویان که نیروی انسانی آینـده را تشکیل خواهنـد داد ، ضـرورت خـود را نمایان می کنـد. ایـن امکانات می بایست با شرایط کمی وکیفی قابل قبول، بستر وزمینه را به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب تحصیلی ایجاد نماید. باتوجه به مدت زمان قابل ملاحظه ای که دانشجو در داخل پردیس دانشگاه به ویژه ساختمان خوابگاه سپری می کند. (حدود۷۵ تا۹۵ ساعت در هفته) واحد های خوابگاهی می بایست توان تامین نیازهای (فیزیکی- روانی) هر دانشجو (غیربومی) را داشته باشندخوابگاه را می توان در حوزه فضایی- عملکردی، فضایی نامید که تعدادی دانشجو قرار است برای مدت زمانی مشخص با هم در آن زندگی کنند و نیاز به فضایی لازم ومناسب دارندتا عملکردهایی از قبیل خوابیدن، تعویض لباس، استراحت،… درآن پاسخ داده شود.

این پروژه علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طراحی فنی  نیز مناسب می باشد.

این پروژه شامل یک فایل pdf می باشد.

برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید:

طراحی خوابگاه دانشجویی

موفق و موید باشید.

Rate this post

نظر خود را بیان نمایید:

لطفا نظر خود را بنویسید.
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید.